Hvordan kan vår bedrift arbeide med bærekraft og sette egne bærekraftmål?

FNs bærekraftsmål har som ambisjon å få enkeltpersoner og virksomheter til å ta flere etiske og miljøvennlige valg frem mot 2030.
Bedrifter som ikke aktivt implementerer klima og miljø i sin forretningsmodell risikerer å bli utkonkurrert av bedrifter i samme bransje som gjør det. Grønn omstilling kommer på oss i stor fart. Større enn mange er klar over.
For å sikre konkurransekraft framover er det nødvendig at alle bedrifter har en strategisk tilnærming til klima og miljø.
TotAl-gruppen ønsker å bidra til fokus på bærekraftmålene, og være en tilrettelegger for medlemsbedrifter både med tanke på økt kompetanse om temaet, lære av hverandre og se på muligheter for samarbeid.

FNs bærekraftsmål har som ambisjon å få enkeltpersoner og virksomheter til å ta flere etiske og miljøvennlige valg frem mot 2030.
Bedrifter som ikke aktivt implementerer klima og miljø i sin forretningsmodell risikerer å bli utkonkurrert av bedrifter i samme bransje som gjør det. Grønn omstilling kommer på oss i stor fart. Større enn mange er klar over.
For å sikre konkurransekraft framover er det nødvendig at alle bedrifter har en strategisk tilnærming til klima og miljø.
TotAl-gruppen ønsker å bidra til fokus på bærekraftmålene, og være en tilrettelegger for medlemsbedrifter både med tanke på økt kompetanse om temaet, lære av hverandre og se på muligheter for samarbeid.

25.02. kl 14.00 - 16.00