06.03.2022

Neuman Aluminium Raufoss ble vinner av prisen for deres utvikling av nytt hjuloppheng i samarbeid med SINTEF Manufacturing.
 
«Det forplikter»
Ordene tilhører Thorbjørn Høiland som er Global Advanced Development Manager i Neuman Aluminium Raufoss, og som har stått i spissen for bærekraftprosjektet.
 
Ifølge juryen er vinnerprosjektet resultatet av et vellykket samarbeid mellom flere organisasjoner, noe som er nødvendig for å løse komplekse problemer. Og ved å kombinere industrierfaring, produksjonsmetoder og materialteknologi, har man klart å finne innovative løsninger som bla. har redusert CO2-avtrykket med mer enn 50% i forhold til dagens produksjonsprosess.
 
Ingen grønnvask
«Det blir ikke grønt av å kjøpe sertifikater», poengterer Høiland. «Dette er reell verdiskapning, eller pure business, som vi sier på godt norsk!».  
 
I prosjektet har man bygd videre på det man kan, og slik blitt enda bedre. Gjennom verdens grønneste metall – aluminium – og en 100% elektrifisert produksjon, har man evnet å utvikle et bedre produkt som reduserer energibehovet i transportsektoren, bygd på et materiale som kan gjenbrukes når den dagen kommer. Prosjektet har vist at det ikke er noe konflikt mellom grønn vekst og en økonomisk oppside.

Wunderwaffe
«Produktutvikling er noe træl» er et sitat av Trygve Rust, men vår «Wunderwaffe-tilnærming» skal gi oss en edge, som ingen i verden skal slå oss på!», understreker utviklingssjefen.  

Ifølge Høiland har vi alle et ansvar for en grønnere utvikling, men det forutsetter at man ansetter folk som «vil noe»; fra operatørene i produksjonen, til ingeniøren som utvikler systemet, til administrasjoner som styrer med økonomi og logistikk. Det betyr også å hente produksjon «hjem», noe som virkelig er bærekraftig og som gir verdiskapning.

The concept of resources
«Begrepet ressurser refererer til natur-, økonomiske- og menneskelige ressurser. I vår verden er det snakk om den kreative utnyttelsen av ressurser som er tilgjengelig i et system, for å øke produktets idealitet, som i denne sammenhengen = Grad av bærekraft», forklarer Høiland og viser til formelen under.

Kjernekompetansen i nettverket rundt NCE Manufacturing og Raufoss-systemet er omdanning av råmaterialer til produkter og systemer, og det er et veletablert samspill mellom FoU og virkemiddelapparatet. Produktene og tilvirkningsmetodene må fremover bidra til en grønnere industriutvikling. Dette kan muliggjøres gjennom nytt design og geometrier som enda ikke finnes, og ytterlig forbedring av produksjonsprosesser. Forutsetningen er at rammevilkårene er til stede, at man ikke blir fratatt naturgitte fordeler som gir Norge en fordel, og at investorene som våger å satse grønt melder seg på. 
 
«Et material vil alltid ha et økologisk fotavtrykk, men med forutsetningene til stede så skal vi sørge for at produkter blir fremstilt med lavest mulig miljøavtrykk. Bruke «minst mulig» i tilvirkning, og gjenbruke når produktet en gang byttes ut», avslutter Høiland.

NCE Manufacturing og TotAl-gruppen inviterer alle industribedrifter i Innlandet til å konkurrere om industripriser i følgende kategorier:

•Årets lærling
•Årets ansatt
•Årets team
•Årets innovatør
•Årets bærekraftprosjekt
•Hedersprisen

Industribedriftene i Innlandet står for global teknologiutvikling og omstilling, og bak dette står det flinke folk på alle nivåer i bedriftene.

Industriprisen ble arrangert første gang i 2015. Prisutdelingen setter fokus på fagarbeideren og de andre dyktige medarbeiderne som jobber ved industribedriftene. Målet er å løfte entusiasmen og stoltheten til alle som bidrar til utvikling og vekst i sine bedrifter.