02.03.2022

Gjennom deltakelse i NCE Manufacturing får medlemmene tilgang til helt unike ressurser til å utvikle sine medarbeidere innenfor en rekke fagdisipliner og tilgang til de fremste kompetansemiljøer for kompetanse, teknologi og eksportrettet industrivirksomhet innenfor vareproduksjon.

Her kan man få mer informasjon om arbeidet i NCE Manufacturing og skjema for innmelding.

 

Den overordnede målsettingen for NCE Manufacturing er å bidra til videreutvikling av en bærekraftig og lønnsom eksportindustri i Norge.

Aktivitetene i klyngesamarbeidet er basert på en grunnfestet delingskultur mellom industrimedlemmene i et nært samarbeid med kompetansepartnerne NTNU og SINTEF.

Fokusområdene er vareproduksjon, produktivitet, automatisering, avanserte lettvektsmaterialer og effektive produksjonssystemer.

Samspill industri, utdanning og forskning