22.12.2022

Sammen med NAV skal Læringsfabrikken ta i bruk utradisjonelle virkemidler for å rekruttere nye CNC-operatører til industrien. Det såkalte utenforskapet er fullt av gull om det forvaltes riktig, nå skal unge gutter med teknisk interesse fylle kompetansegapet og kvalifisere seg for fast jobb.
 
Vrangforestilling
120 000 unge står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede aktivitet, og tallet er dessverre økende. En 19 åring som «står utenfor» frem til fylte 62 år vil koste samfunnet nærmere 16 millioner kroner om man ikke lykkes med å bryte trenden. Forståelig nok er dette en utfordring som må løses og NAV går alternativt til verks, til det beste for både de det gjelder og arbeidslivet.
 
- Fakta er at det er et stort potensial i de som står utenfor arbeidslivet. De har stor motivasjon, og når man lykkes får man utrolig lojale og pliktoppfyllende ansatte, sier Knut Rødningsby som leder NAV Vestre Toten.  


Fv. Hanne Narten, Jorun Granberg, Knut Rødningsby, Bjørn Stenvodl (alle fra NAV Vestre Toten) og Mette Foss Dalseg fra Læringsfabrikken.


Fra kjellerstua til CNC-operatør
Forslaget til utviklingsprosjekt for kvalifisering til CNC-operatør er etter modellen som ble utviklet for Menn i Helse. Her vil man rekrutter unge-voksne fra NAV i et fullt opplæringsløp med lærlingetid. Sluttresultatet skal bli et fagbrev som CNC-operatør/Produksjonsteknikker.
 
Mette Foss Dalseg, leder ved Læringsfabrikken på Raufoss og Bjørn Stenvold, markedskontakt ved NAV Vestre Toten står bak initiativet. Som tidligere fagarbeider i industrien kjenner Stenvold miljøet godt og har sett et stort potensial.
 
- Dette er vinn-vinn for både kandidatene og arbeidslivet. Bedriftene trenger påfyll av hender, kandidatene trenger et opplæringsløp tilpasset dem. Det kan man gi de i industrien, poengterer Stenvold.
 
- Utenforskapet er et av de virkelig store utfordringene for samfunnet. Mange unge går rett ut i et liv basert på trygdeytelser. Vi er så heldig stilt med en industripark rett utenfor kontordøra, et miljø med flere bedrifter som ser verdien og våger tenke utradisjonelt, fremhever Stenvold.
 
Pilot
Gjennom et tilpasset og strukturert opplæringsløp skal man evne å snu trenden og få flere i arbeid. Utnytte arbeidskapasiteten som er der, enten den er halv eller full. Her må næringslivet også se potensialet i deltidsstillinger – både privat og offentlig sektor.
 
Rundt 10 deltakere skal nå kvalifiseres for et løp fom. 2023 og NCE Manufacturing med Læringsfabrikken i front, vil stå for gjennomføringen i tett samarbeid med NAV Vester Toten. Kandidatene vil få en myk inngang til industrien – og om man lykkes bli en «fullblods industriarbeider» med fagbrev.

 Målgruppe
• Arbeidssøkere som er registrert hos NAV
• Minimum situasjonsbestemt innsats
• Aldersgrense 19 år