22.03.2022

Bilbransjen og industrien generelt opplever utfordrende tider med ettervirkningene fra en pandemi, energikrise og et Europa som opplever sin største konflikt på 80 år.
 
17. mars møttes Bilindustriens bransjeforum Norpart på Raufoss, et arrangement i regi av Norsk Industri og NCE Manufacturing. Programmet inneholdt blant annet trender innen bilindustrien samt refleksjoner rundt handelssituasjonen.


Arrangementet ble ledet av forumets leder, Linda Nyquist Evenrud. Norpart er et bransjefellesskap for leverandører til bilindustrien, et talerør inn mot myndigheter, forskningsmiljøer og undervisningsinstitusjoner. Medlemmene spenner fra flere milliarder kroner i omsetning med direkte leveranser av produkter til den globale person- og lastebilindustri, til mindre bedrifter som leverer kompetanse eller produkter til norske eksportbedrifter.

Linda Nyquist Evenrud - Senior Vice President i Kongsberg Automotive


Geopolitikk og eksportindustri
Dagens situasjon utfordrer internasjonal handel ytterligere. Det er tidlig å mene mye om ringvirkningene, men man lever allerede med handelsavtaler som i stor grad preges av tankegods basert på andre verdenskrig gjennom WTO. Kontinuerlig oppdatert, men inneholder svakheter spesielt innenfor en fremvoksende e-handel og en verden som stadig blir mindre. Ikke minst at handelspolitikk også i stor grad har blitt et verktøy for utenrikspolitikk.  - På toppen av det faglige har vi «politikk», fremhever fagdirektør Camilla Høvding Blom i UtenriksdepartementetFagdirektør Camilla Høvding Blom - Utenriksdepartementet

 

Forsyningsproblemer og stigende priser
Sindre Finnes, fagsjef i Norsk Industri, reflekterte rundt handelsutviklingen og etterdønningene fra en pandemi. Herunder også betydningen av dagens utfordringer innen logistikk, energi, mangel på arbeidskraft og en væpnet konflikt i Europa. Allerede før krigen i Ukraina var det store problemer knyttet til forsyning og økte priser på innsatsvarer, og sanksjoner påvirker forsyningskjedene ytterligere. - Russland og Ukraina står for mye av verdensproduksjonens innsats- og matvarer, en langvarig krig kan få store konsekvenser for Europa, fremhever Finnes

Ytterligere utfordringer for Europa ligger i det som kan utvikle seg til en energikrise med langt høyere kostnader for industrien. Tilgang på stabil og rimelig fornybar energi, som har vært en av fordelene for norsk industri, er under press. Det samme er utfordringer med en krone som styrker seg i takt med økte lønninger, faktorer som påvirker eksportindustriens muligheter.

Sindre Finnes - fagsjef i Norsk Industri


Med svenske briller
Gabriella Virdarson fra Fordonskomponentgruppen FKG i Sverige, viste til en svensk undersøkelse som viser til en industri som ønsker økt satsning i nærområdene for å bli mer selvforsynt. Fokus på mer lokalprodusert og et bærekraftig perspektiv på produksjon. - Hele 76% av de som besvarte undersøkelsen vil bli mer bevisst på hvem man handler med, mer EU og mindre Russland, poengterer Virdarson.

Gabriella Virdarson - Fordonskomponentgruppen FKG

Norpart er et bransjefellesskap for leverandører til bilindustrien.

Norpart Forum utvikler møteplasser og prosjekter som skal bidra til kompetanseutvikling og lønnsom vekst av medlemsbedriftene både i Norge og verden for øvrig.

Les mer om Norpart her

Se medlemmene her