Hvordan kan vår bedrift arbeide med bærekraft og sette egne bærekraftmål?

TotAl-gruppen inviterer egne medlemmer og øvrige NCE-medlemmer til digitalt nettverksmøte om bærekraft.

HVORDAN KAN VÅR BEDRIFT ARBEIDE MED BÆREKRAFT OG SETTE EGNE BÆREKRAFTMÅL? - EN PRAKTISK TILNÆRMING TIL BÆREKRAFTARBEID

FNs bærekraftsmål har som ambisjon å få enkeltpersoner og virksomheter til å ta flere etiske og miljøvennlige valg frem mot 2030.
Bedrifter som ikke aktivt implementerer klima og miljø i sin forretningsmodell risikerer å bli utkonkurrert av bedrifter i samme bransje som gjør det. Grønn omstilling kommer på oss i stor fart. Større enn mange er klar over.
For å sikre konkurransekraft framover er det nødvendig at alle bedrifter har en strategisk tilnærming til klima og miljø.
TotAl-gruppen ønsker å bidra til fokus på bærekraftmålene, og være en tilrettelegger for medlemsbedrifter både med tanke på økt kompetanse om temaet, lære av hverandre og se på muligheter for samarbeid.

PROGRAM:

 • Metode og tips til hvordan den enkelte bedrift kan sette opp sine egne bærekraftmål og løfter
  v/Sissel Solum, Chief Compliance Officer, Nammo
 • FN's bærekraftmål som strategisk rammeverk for bedriften
  v/ Sigurd Sagen Vildåsen, Seniorforsker Industrielle økosystemer, SINTEF Manufacturing
 • Partnerplast, plastindustri for fremtiden - Hvordan prioriterer vi blant FNs bærekraftmål, og hvordan arbeider vi aktivt med de utvalgte?
  v/ Tom Samuelsen, CEO, PartnerPlast
 • BOOST MANUFACTURING - akselerator-program med fokus på bærekraft/sirkulærøkonomi for manufacturing
  v/Mette Foss Dalseg og Ragnhild Skarpen, Total Innovation
 • Samtale/diskusjon