Industriprisen

 


Bilde t.h.: Årets Team i 2019, Molstad Modell & Form

Industriprisen 2021! NCE Manufacturing og TotAl-gruppen inviterer alle industribedrifter i Innlandet til å konkurrere om industripriser i følgende kategorier:

 

 • Årets lærling
 • Årets ansatt
 • Årets team
 • Årets innovatør
 • Årets bærekraftprosjekt
 • Hedersprisen 

Industribedriftene i Innlandet står for global teknologiutvikling og omstilling, og bak dette står det flinke folk på alle nivåer i bedriftene.

 

Industriprisen ble arrangert første gang i 2015. Prisutdelingen setter fokus på fagarbeideren og de andre dyktige medarbeiderne som jobber ved industribedriftene.
Målet er å løfte entusiasmen og stoltheten til alle som bidrar til utvikling og vekst i sine bedrifter.

For å delta i konkurransen, må dere søke via søknadsskjemaer under. 
Søknadsfrist er 3. september.
I kategorien "Hedersprisen" er det ingen nominering. Her er det nedsatt en egen komité som jobber med å finne gode kandidater.


Påmeldinger sendes til: post@nce-manufacturing.no.
Spørsmål kan rettes til sekretariatet i NCE Manufacturing:
Kristin Brovold: kristin@nce-manufacturing.no, tlf 930 11 955.
Tove Løkken: tove@nce-manufacturing.no, tlf 406 08 131.

 

Søknadsskjemaer:
Årets ansatt - Årets innovatør - Årets team - Årets lærling/TAF-elev -
Årets bærekraftprosjekt

 

MER OM PRISENE: 

Årets ansatt
Har du verdens mest engasjerte kollega som utmerker seg på en positiv måte? Nå kan du nominere en kollega for årets ansatt.
Kriteriene er:

 • viser initiativ og er engasjert i bedriftens utvikling
 • har god kunnskap om bedriften
 • er god ambassadør for bedriften
 • tar ansvar på arbeidsplassen
 • er god i relasjoner på jobben og med kunder

Årets innovatør
Kjenner du en kreativ kollega på jobben som virkelig har gjort en forskjell? Kanskje er det flere som skal nomineres? Alle i bedriften kan nominere den de mener fortjener utmerkelsen.
Kriteriene er:

 • har gode og kreative ideer
 • er bedriftens "Petter Smart"
 • er god på forbedringer og endringsprosesser
 • løsningsorientert

Årets team
Er dere et team, prosjekt, en avdeling eller rett og slett en hel bedrift som spiller hverandre gode og motiveres av et godt arbeidsmiljø? Da passer det godt å bli nominert til årets team.
Kriteriene er:

 • viser endringsvilje og er gode på forbedringer
 • spiller hverandre gode
 • viser initiativ og er engasjerte
 • gode kunnskaper og prestasjoner

Årets lærling/TAF-elev
Har dere en talentfull lærling eller TAF-elev i bedriften? Da kan dere nominere han/hun til å bli årets lærling/TAF-elev!
Kriteriene er:

 • god kunnskap innen eget fagområde
 • vilje til læring og utvikling
 • sosialt engasjert

Årets bærekraftprosjekt
Prisen har som formål å fremme et prosjekt eller en bedrift som har klart å gjøre en intern forbedring innen bærekraftig utvikling som andre industribedrifter i Innlandet kan lære av. Det kan være et team, et prosjekt, en avdeling eller hele bedriften.

Hedersprisen
Skal gå til en person som har utmerket seg gjennom sitt engasjement for industrien i Innlandet i et langsiktig perspektiv. Her er det nedsatt en egen jury som skal lete etter gode kandidater.

Tid: 21. oktober 2021

Sted: Fyrverkeriet kulturhus, Raufoss