Innlandets industrikonferanse
EN NY INDUSTRIELL ÆRA 
- Eksportrettet, teknologidrevet og bærekraftig

En global pandemi er tilbakelagt, og vi står overfor ringvirkningene. Tilgang på, og økte råvarepriser. Et varig endret energimarked, og behovet for en bærekraftig omstilling med gjennomgripende samfunnsmessige endringer. Mangel på arbeidskraft, kombinert med en teknologisk revolusjon. På toppen; sanksjoner og finansiell uro i verdensmarkedet.

 

MORGENDAGENS HELTER

Norsk industri skal løftes internasjonalt. Vi deltar i verdensmesterskapet som en eksportrettet, teknologidrevet og bærekraftig del av norsk næringsliv. Industrien spiller en viktig rolle!

Det pågår også en stille revolusjon. Teknologisk utvikling og den fjerde industrielle revolusjon vil endre alt. For alltid.

Det er i krevende tider morgendagens vinnere skapes. Kriser krever nye løsninger og strategiske valg. Kriser skaper morgendagens vinnere. Og morgendagen tilhører heltene som har løsningene.

Skal vi lykkes må vi forstå endringene som skjer og verden rundt oss. Vi må dele kunnskap og erfaringer. Vi må ta modige valg, inngå nye partnerskap og sikre at vi har kunnskapen som trengs for morgendagens industri.


Industrikonferansen 2022 skal forsøke å svare opp noen av disse spørsmålene, og gi nødvendig innsikt for å ta de rette valgene i EN NY INDUSTRIELL ÆRA.

Tid: Onsdag 26. oktober 2022
09.30 - 15.30

Sted: Raufoss Industripark, Bygning 5.

 

Les mer om konferansen her.