Innovasjonskurs


Verden raser avgårde - henger din bedrift med?
Vil du være i front?
Vil du bidra til bevissthet, kunnskap og engasjement rundt innovasjon i din bedrift?

Innovasjonskurs

Har du en utfordring i egen virksomhet? Bli inspirert og få konkrete råd om hvordan iverksette innovasjonsbaserte lavterskelprosesser.

 

Målet med kurset er å øke bevisstheten, kunnskapen og entusiasmen rundt innovasjon.

Få påfyll som kan bidra til innovasjon i egen virksomhet!

Kurset er åpent for alle og uavhengig av bransje.
For sluttresultatet sin del så anbefaler vi at bedriftene deltar med flere ansatte; vår erfaring er at det gir langt bedre resultater i etterkant.


På samlingen vil du møte representanter fra flere ulike innovasjonsmiljøer, og får muligheten til å bygge nettverk.

 

På toppen av alt; kurset er gratis, men du må selv sørge for resultatene!

Undervisningsopplegget vil foregå over 3 uker, men hvor midterste uke vil være aktivitet som skjer ute i den enkelte bedrift. Første og siste uke følger samme mal; fellesseanse på mandagen, også kan bedriftene melde seg på temaet som er mest aktuelt for dem å følge gjennom kurset. Slik får man skreddersydd etter ulike behov hos bedriftene og samlet de som har fellesnevnere. Bedriftene velger, som hovedregel, kun ett tema som de deltar på.

PROGRAM

 

UKE 4
Mandag 24.01. - felles samling 09.00 - 13.00
Sted: Strand Hotel , Gjøvik
Felles samling med Sjur Dagestad. Bedriftscase: Hexagon Ragasco 
Tema Innovasjon i bedrift: Hva er innovasjon, ulike kilder til innovasjon, viktigheten for overlevelse og lønnsomhet, hvordan rydde plass til det i egen organisasjon.

Tirsdag 25.01. - workshop 09.00 - 15.00
Sted: Bright House, Gjøvik
Samling med Total Defence Group, Nammo og Spectac.
Tema Forsvar: Hvordan fungerer forsvarsindustrien og hva må til for å lykkes.

Torsdag 27.01. - workshop 09.00 - 15.00
Sted: Bright House, Gjøvik
Samling med Egil Utheim. Bedriftscase: Thune Produkter.
Tema Helse: Hvordan fungerer helsesektoren og hva må til for å lykkes.

 

UKE 5
Bedriftene jobber med hjemmelekse og får tilbud om oppfølgingsmøte fra forretningsutviklere i Total Innovation.

Tirsdag 01.02. - workshop 09.00 - 15.00
Sted: Bygning 5, Raufoss Industripark.
Samling med Pedersen og Jørgensen. Bedriftscase: IDT Solutions.
Tema Bærekraft: Hvordan bruke bærekraft som konkurransefortrinn.

 

UKE 6
Mandag 07.02. - felles samling 09.00 - 13.00
Sted: Bygning 5, Raufoss Industripark
Felles samling med Truls Berg. Bedriftscase: Tokvam.
Tema Innovasjon i bedrift: Hva er innovasjon, ulike kilder til innovasjon, viktigheten for overlevelse og lønnsomhet, hvordan rydde plass til det i egen organisasjon.


Tirsdag 08.02. - workshop 09.00 - 15.00
Sted: Bright House, Gjøvik
Samling med Ebbe Derås og FFI. Bedriftscase.
Tema Forsvar: Hvordan komme i kontakt med forsvaret og langtidsstrategien til forsvaret.


Onsdag 09.02. - workshop 09.00 - 15.00
Sted: Bygning 5, Raufoss Industripark.
Samling med Pedersen og Jørgensen. Innlegg v/SpareBank1 Østlandet og SINTEF Manufacturing. Bedriftscase: PartnerPlast.
Tema Bærekraft: Hvordan bruke bærekraft som konkurransefortrinn.

Torsdag 10.02. - workshop 09.00 - 15.00
Sted: Bright House, Gjøvik
Samling med Egil Utheim. 
Tema Helse: Hvordan komme i kontakt med helseforetak, bygge nettverk i helseindustrien og hvilke regelverk gjelder.
Bedriftscase: LESS.

 

 

Det er en fordel for kursdeltakernes eget utbytte at de tar med seg et konkret problem, utfordring, eller innovasjonsidé inn i dette kurset. Det kan være et pasient/brukerbehov, et teknisk problem, men også et kommersielt eller markedsrettet problem.

Om kursbolkene:

 

 • Innovasjon i bedrift:
  Kurset er et ledd i å styrke innovasjonen i etablerte bedrifter. Som deltaker kan du for
  eksempel representere en bedrift som har et produkt eller en tjeneste i et godt etablert 
  marked, men som er på utkikk etter å bli bedre på utvikling og innovasjon. Kanskje er
  bedriften i et generasjonsskifte eller i en kritisk omstilling, kanskje sliter dere med å 
  rekruttere, eller erfarer at markeder og marginer blir spist opp av konkurrenter.

 

 • Helse:
  Kurset er et ledd i å utvikle bærekraftige helsetjenester og bedre folkehelse. Som deltaker kan du for eksempel være en bedrift som leverer tjenester eller produkter innenfor helsesektoren, du kan være et statlig foretak som leverer helsetjenester, eller du er en bedrift som ønsker å posisjonere deg mot helsesektoren.
  Målet for kurset er at deltakerne skal ha kjennskap til flere metoder for å drive innovasjon innenfor helsesektoren, de skal ha knyttet til seg noen nye kontakter som er relevant for å løse deres utfordring, samt at de vet hvordan de skal sette opp et innovasjons- eller utviklingsløp for å få løst deres utfordring.

 • Forsvar:
  Kurset er et ledd i å styrke norske bedrifters konkurranseevne som direkte eller indirekte leverandører til norsk eller utenlandsk forsvar. Som deltaker kan du for eksempel være en bedrift som leverer tekniske tjenester eller produkter til forsvaret, eller du er en bedrift som ønsker å posisjonere deg mot forsvarsindustrien.
  Målet for kurset er at deltakerne skal ha god kjennskap til hvordan forsvarsindustrien fungerer, utvikle kontaktnett og mulighetsområde, samt komme lenger med hvordan bedriftens egne ideer skal utvikles for forsvarsindustrien.

 • Bærekraft:
  Bærekraft er langt mer enn miljø! FN har definert 17 bærekraftsmål og dette kurset sikter mot nummer 3 Helse og velvære, 9 Industri, Innovasjon og infrastruktur, samt 12 Ansvarlig forbruk og produksjon.
  Kurset er et ledd i å styrke bedrifters overlevelse og konkurransedyktighet over tid. Som deltaker kan du for ekempel være en godt etablert bedrift som nå ser at markedet er i endring, eller du søker inspirasjon til en ny strategi for selskapet eller produkter/tjenester, eller du har en utfordring med dagens produkter eller drift, eller du har en konkret idé som du ønsker å utvikle med en bærekraftig modell.
  Målet for kurset er at deltakerne skal ha kjennskap til hva bærekraft betyr i praksis, samt kjennskap til flere metoder for å drive innovasjon, de skal ha knyttet til seg noen kontakter som er relevante for å få løst deres utfordring, samt at de vet hvordan de skal sette opp et innovasjons- eller utviklingsløp for å få løst deres utfordring.

 

 

Ønsker du mer informasjon før du melder deg på? Delta på informasjonsmøte torsdag 13. januar kl 10.00 - 10.30. Der har du også muligheter til å stille spørsmål.
Påmelding til informasjonsmøte her.

 

Tid: Uke 4 - 6 
Mandager 9-14 inkl lunsj
Tors-/ons-/torsdager 9-15 inkl. lunsj
(Uke 5 er det ikke felles samlinger, men aktivitet i egen bedrift/"hjemmelekse")

Sted: Gjøvik og Raufoss
(Bright House, Vitensenteret og Bygning 5, Raufoss Industripark)

 

PÅMELDING HER
Kurset er gratis, men kr 1000,- for "no-show"