3-dagers kurs i praktisk Leanarbeid

Tre dager i Norges eneste fullskala treningsimulator for Lean.

3-dagers kurs i praktisk Leanarbeid 

Egenandel kr 3.000,-.

 

• Kurset er utviklet for deg som ønsker å lære mer om hvordan en skaper stabilt gode prosesser og verdikjeder med god flyt.


• Her innføres og testes effekten av ulike teorier som eksempelvis pullsystemer (Kanban), utjevning (Heijunka) og Standardisert arbeid i praksis. Dette gjøres i Norges eneste fullskala simulator for effektiv produksjon.

 

• Kurset passer for personer som ønsker å forbedre produksjonsprosesser og/eller, tjenesteytende og administrative prosesser.


• Har ofte en miks av deltagere med ulike roller, og fra ulike typer bransjer og virksomheter, og alle har gitt svært gode tilbakemeldinger.

 

• Teoretisk gjennomgang: Innledningsvis generell teori om Lean rundt bakgrunn, hensikt, sammenheng, eksempler på utvalgte verktøy og metodikk.

 

• De tre dagene veksler mellom teori og praktiske gruppeoppgaver med øvelser der teoriene testes.

 

• Detaljert teori og praksis innen blant annet: Verdistrømsanalyse, Standardisert arbeid, Pullsystemer, Just in Time, Takttid, Systematisk problemløsning (PDCA) Teamarbeid, Lean ledelse og organisering.

 

• Oppsummering og refleksjon rundt hvordan en kan overføre erfaringer fra kurset til egne virksomheter.

• Kurset går over tre dager.
• Kursdatoer oppgis ved forespørsel.
• Avholdes i lokalene til Lean Lab Norge AS på Raufoss. Dette er et av Norges ledende kompetansesentre innen Lean og Lean- simulering.
• Mellom 9 og 14 deltagere på hvert kurs.
• Ta kontakt for pristilbud for enkeltdeltagere, eller eventuelt dersom kurset ønskes kjørt som internkurs.

22.02.-24.02.