Kurs for permitterte: Industriøkonomi

Fagskolen Innlandet vil arrangere kurs for permitterte også i 2021.
Disse kursene er åpne for andre også, men permitterte og oppsagte vil bli prioritert ved inntak.

Kurs i Industriøkonomi

Kurset skal gi studentene kunnskap om sentrale økonomibegreper som brukes i industribedrifter, hvordan bedriftene følger opp og planlegger sin virksomhet ut ifra økonomiske forhold og hvordan kostnader oppstår. 

Kursinnhold

  • Industribedriftenes økonomiske styringssystemer
  • Hva er et regnskap og hvordan brukes det?
  • Hva er et budsjett og hvordan brukes det?
  • Kostnadsteori
  • Hvilke kostnader har industribedriften og hvordan påvirkes de av bedriftens aktivitet?
  • Divisjonskalkulasjon
  • Tilleggskalkulasjon
  • Selvkostmetoden og bidragsmetoden
  • ABC-kalkyle

Gjennomføring
Sted: Nettbasert med samlinger

Lengde: 5 uker
Omfang: tilsvarer 5 studiepoeng

Spørsmål: Kontakt Ingeborg Øyhus Svensen, mobil 907 03 093

Uke 40
Søknadsfrist uke 38
Søknadsskjema