Kurs for permitterte: Lean

Fagskolen Innlandet arrangerer kurs for permitterte også i 2021. Kursene er også åpne for andre, men permitterte og oppsagte vil bli prioritert ved inntak.

Kurs i Lean

Lean betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Metodikken skal eliminere såkalt sløsing og ser på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer.

Innhold:

  • Begreper, prinsipper, metoder, verktøy. Definisjoner - hva Lean er og hva det ikke er
  • Fra ressursfokus til kundeorientering og flyt i verdikjeden
  • Iverksetting av en Lean-basert driftsstrategi
  • Hvordan skape en lærende organisasjon: Kontinuerlig forbedring gjennom Lean 
  • Hvordan planlegge, lede og kontrollere produksjon ihht. kundekrav, kvalitet og HMS
  • Implementering av Lean: Casestudier, presentasjoner og evt. bedriftsbesøk
  • Strategi og ledelse
  • Refleksjonsoppgaver, diskusjon og konkrete arbeidsoppgaver
  • Rapportering og rapportskriving

 

Sted: Nettbasert med samlinger

Lengde: 6 uker
Omfang: Tilsvarer 5 studiepoeng
Kostnad: Ingen kostnad
Spørsmål: Kontakt Ingeborg Øyhus Svensen, mobil 907 03 093.

Uke 35
Søknadfrist uke 33
Søknadsskjema