11.03.2023

Kampen om kompetanse og arbeidskraft blir en stor utfordring i Norge i åra som kommer. For industrien blir det derfor viktig å kunne rekruttere enda flere kvinner og beholde dem gjennom et meningsfylt yrkesliv.

På selveste kvinnedagen tok damene selv ansvar, og i regi av NCE Manufacturing ble det arrangert en workshop hvor hensikten var å få innspill fra bedrifter og samarbeidspartnere om hva man sammen kan gjøre for å lykkes bedre med rekrutering. Oppmøtet var godt - det samme var forslagene!

 Emma Østerbø i NCE Manufacturing fokuserte på behovet for flere kvinnelige ansatte i industrien, og på alle nivå. At damene må være flinke med "venninne-rekruttering". 

 
Kvinneandel
Norsk industri representerer noen av de mest spennende arbeidsplassene arbeidslivet kan by på. En internasjonal bransje hvor kombinasjonen av teknologiutvikling og kreative hoder er nødvendig.

 
Det er absolutt ikke en bransje hvor «fysisk kraft» lenger er avgjørende. «Hode og hender» er mer relevant enn antall kilo i benkpress.


De tradisjonelle jobbene, som så langt har representert Raufoss-industrien, ligger damene på knappe 15%, men utviklingen går i riktig retning med bla. Kongsberg Automotive som nå har en kvinneandel på 21% Et tall som NCE Manufacturing sine medlemsbedrifter også nærmer seg. I tillegg er det vekst i kvinnelige ledere på topp og mellomledernivå. Utviklingen er svært gledelig.


Edda Lindahl jobber i HR-avdelingen til Nammo Raufoss AS, og jobbe med employer branding med mål om å rekruttering av flere kvinner. Bedriftene må tone ned antallet på sine "absolutte krav".


Employer Branding
Edda Lindahl er en av de ungen kvinnene som har valgt industrien som arbeidsplass. Som nytilsatt i HR-avdelingen til Nammo skal hun bidra til å sørge for at flere medsøstre ser industrien som et potensielt arbeidssted.
 
- Mangfold må settes på agendaen, og bedriftene må bli mer bevisst på hvordan man profilerer seg. Dette går på alt fra bildebruk, synliggjøring av ansatte og hva man velger å fokusere på som «absolutte krav» i en stillingsannonse. Det må bygges en god kultur, og det må kommuniseres, poengterer Lindahl.


Tonje SIvesinstajet i Kongsberg Automotive fokuserte på de fire faktorene som er utslagsgivende for kvinner som trives på arbeidsplassen - Respekt, omsorg, ærlighet og integrering. 

 

Hvilke kvinner blir i industrien?
Tonje Sivesindtajet har lang fartstid i industrien. Hun fokuserer på spesielt fire faktorer som sørger for at kvinnene utvikler seg, og ønsker å forbli i industrien.
 
- Vi ser at det er spesielt fire områder som skiller seg ut. Respekt, omsorg, integrering og ærlighet. Damene må behandles med samme respekt som kara, deres syn er like viktig. De ønsker ærlighet, og omsorg settes høyere. Empati er altså svært viktig, understreker Sivesindtajet.

 
- I tillegg må vi slutte å fokusere på de såkalte smarte hodene. Vi trenger alle typer folk i industrien. Å bare være smart er ikke noe krav.

Innenfor områder som teknologi og næringsmiddel, har man en gledelig høy kvinneandel på henholdsvis 50- og 40% i følge tall fra Norsk Industri.

De mer tradisjonelle jobbene, som så langt har representert Raufoss-industrien, ligger damene på knappe 15 prosent. Snittet for industrien i henhold til SSB-tall ligger på 25%

 

Kongsberg Automotive har en gledelig høy kvinneandel på 21% på Raufoss og 33% globalt.