07.03.2022

Verden åpner opp igjen etter pandemi, og 17. februar ble det gjennomført et godt besøkt - Bli kjent møte - hos Mustad Autoline.  

I nettverket skal vi bidra til videreutvikling av en bærekraftig og lønnsom eksportindustri i Norge. Gjennom delingskultur og klyngesamarbeid - mellom industrimedlemmer og kompetansepartnerne - skal vi utvikle industrien innenfor vareproduksjon, automatisering, lettvektsmaterialer og effektive produksjonssystemer.

Nær tredve medlemmer fikk høre om hvordan Mustad Autoline har utviklet seg de siste årene. I tillegg fikk vi høre om prosessen bak nyutviklingen i Neuman Raufoss Aluminium  - et hjuloppheng i samarbeid med SINTEF Manufacturing som reduserer CO2-avtrykket med 50% i forhold til dagens produskjonsmetoder.

Kristin Brovold forteller om aktiviteten i nettverkt i løpet av våren. 

Gjennom deltakelse i NCE Manufacturing får medlemmene tilgang til helt unike ressurser til å utvikle sine medarbeidere innenfor en rekke fagdisipliner og tilgang til de fremste kompetansemiljøer for kompetanse, teknologi og eksportrettet industrivirksomhet innenfor vareproduksjon.

Bli medlem her