13.04.2022

Kan det meste produseres i Norge? «Ja selvfølgelig! Roboter er jo ikke noe dyrere i Norge enn i Kina!».

Leder av Katapultprosjektet, Emma Østerbø er krystallklar; det skal ikke være noe ulempe å gjennomføre produksjonsprosessen i Norge – snarere tvert imot.

Katapultordningen – ingen prosjekt er like
Norwegian Catapult Center for Manufacturing Technology – eller «Katapulten» som man sier på godt norsk - er en ordning hvor det tilbys testinfrastruktur til norske bedrifter. Investoren er den norske stat gjennom SIVA, og hensikten er å sørge for at produkter som skal utvikles, blir produsert i Norge.

- De færreste norske gründere eller produsenter har kun behov for utstyr, de har også behov for kompetanse. Derfor har vi formet prosjektkonsepter der vi tilbyr verdensledende kompetanse og utstyr der kunden har behovet, presiserer Østerbø.

 


Norwegian Catapult Center for Manufacturing Technology ledes av Emma Østerbø
Foto: Tom Kolstad


Hvert Katapultprosjekt er unikt. Man ser hvor kunden er i prosessen og hva de har behov for. Basert på behovet skreddersys et prosjekt hvor det hentes inn eksperter på relevante områder. Og området er vareproduksjon. - Vi jobber bare med Manufacturing – vi er kjempenerdete, fremhever Emma stolt.

Derfor ligger Katapultsenteret på Raufoss – hovedsetet for verdensledende vareproduksjon i Norge.

Fra Kina til Elverum
Erfaringen er at katapultkundene har mye kunnskap om eget produkt. Om behovet til kundene, om markedet, om salg osv. Ofte vet de bare ikke hvordan det skal produseres. Kundene kommer fra Alta i nord til Lindesnes i sør, veien inn er ofte via inkubatorer og næringshager.

- Vår oppgave er ikke å vurdere om ideen er god, om produktet er bra eller om det finnes et marked. Om det i det hele tatt er lurt. Det blåser vi i. Går det an å produsere? Er svaret ja, skal det skje i Norge.

Mange norske bedrifter er av den oppfatning at masseproduksjon ikke kan skje i Norge til konkurransedyktig pris, og det er helt feil. – Har man kompetanse om rasjonelle produksjonsprosesser og om hvordan produktet skal tilpasses produksjonen, er det ingen grunn for ikke å produsere i Norge. Du må bare vite hva du driver med, presiserer Østerbø.

 


Ekspert-panel
Essensen i et Katapult-prosjekt er bruken av ekspert-panel. De beste fagfolkene blir hentet inn i en workshop sammen med kunden. Spesialister som har noe å bidra med basert på kundens produkt og behov. De kommer fra næringslivet, fra nettverk eller akademia. Fellesnevneren er verdensledende spisskompetanse.

Gjennom fire timer blir alle forhold rundt kundens konkrete produkt og muligheter plukket fra hverandre, studert og satt sammen igjen. Det skapes ikke noe nytt, men erfaringen fra «tusenvis» av prosjekt blir brukt for å teste ideen og se hvordan en eventuell produksjon kan foregå, og hva som må endres.

I etterkant av samlingen, og basert på problemstilling, får kunden en prosjektleder som bidrar som veileder videre. Noe må testes, det må simuleres og elimineres risiko. Kunden har selv ansvaret, men er i trygge hender.

- Etter en prosess hos oss går vi god for kunden har et produserbart produkt og vi gjør vårt nettverk av produksjonsbedrifter tilgjengelig. Kvalitetssjekken er gjort.

Tilgangen på prosjekter eller gründere i Norge er slettes ikke problemet. Det er nok av dyktige folk som kommer opp med fantastiske ideer som potensielt kan bli bra. – Utfordringen er at mange gründere bruker for lang tid med ideen uten å sjekke om den er produserbar. De kaster bort år på ting vi kunne fortalt dem at ikke vil fungere produksjonsmessig. Jo tidligere de kommer til oss, jo raskere kan vi sørge for at effektiv og lønnsom vareproduksjon kan skje i Norge, avslutter Østerbø.

Er din bedrift rustet for en fremtid som stadig stiller større krav til innovasjon, miljøvennlighet og avansert produksjonsteknologi?

Ved MTNC får du hjelp til å videreutvikle, simulere og teste produksjonslinjen før du
kjører i gang fullskalaproduksjon i egne lokaler. MTNC har ekspertisen,
utstyret og fasilitetene som gir økt konkurransekraft.

NCE Manufacturing og TotAl-gruppen er på eiersiden i MTNC.

Les mer om MTNC