05.03.2022

Etter lang tids «pandemi-dvale» ble det gjennomført medlemsmøte i NCE Manufacturing, denne gang hos Mustad Autoline AS. Her fikk vi både høre og se hvordan selskapet har forbedret marginer og produktet, gjennom satsning på innovasjon og de ansatte som ressurser.

Vertikal integrasjon
«Våre aller viktigste ressurser er de ansatte», fremhever Adm. dir. Anders Frisinger.
 
Mustad Autoline vil ha kontroll på hele produksjonsprosessen, og samler det meste i eget hus. Å produsere verdens ledende system for linefiske er ikke et arbeid som overlates til maskiner, det trengs både fagkunnskap og erfaring. Selskapet har ansatte med lang fartstid, og man satser bevisst på bruk av lærlinger. «Dette er et håndverk som må læres over tid, og 15 lærlinger er ansatt de siste årene under tett oppfølging. Her må de må gjerne jobbe hele sitt yrkesaktive liv», maner Frisinger.
 
Selskapet har i dag 50 ansatte hvorav 22 jobber direkte i produksjonen. Selskapet fikk en nedtur under pandemien, etter et rekordår i 2019 på både topp- og bunnlinje. Dette førte til en tøff nedbemanningsprosess, men man regner å være tilbake på toppnivå i 2023, og at man fremover igjen må øke bemanningen. 
 
Gjennom å kutte mellomledd som agenter og distributører, kommer man nærmere sluttkunden og får svært verdifulle tilbakemeldinger på utstyr og kvalitet. På sikt - mindre feil og bedre inntjening.


 
Innovasjon
Gjennom kontinuerlig forbedrings- og utviklingsarbeid sørger man for å levere et kvalitetsprodukt i markedet. Man er dyrest, men også best ifølge eget utsagn, og tilbyr et system med svært lang levetid. Svært forenklet koster et system, ferdig installert på båt, fra 1 million dollar og oppover. Da får man et automatisert anlegg med 75.000 kroker på ei line som strekker seg fra Gjøvik og forbi Oslo!
 
«I stedet for å søke ulike patentbeskyttelser velger vi heller å satse knallhardt på kontinuerlig å ligge i front. Derfor investerer vi 13-14% av omsetningen vår i FoU», sier Frisinger.  
 
I disse dager jobber man med å bytte ut fiskesystemet som er basert på hydraulikk. Gjennom elektrifisering vil man få et mer presist system som gir større muligheter for utvikling og overvåkning fra land. Feil kan avdekkes før de oppstår.

Bærerkraft
Ut fra et bærekraftperspektiv har linefiske et langt mindre avtrykk. Mot for fiske med garn, hvor et tapt garn blir stående i sjøen og fiske i flere år, såkalt «spøkelsesfiske» som innebærer en skjult beskatning av fiskeressursene og en forsøpling av det maritime miljøet, vil linefiske være tilnærmet problemfritt om en krok skulle forsvinne.
På inntektssiden har også linefiske sine fordeler gjennom økt kvalitet på sluttproduktet. Fisket kan justeres med agn og krok, i forhold til størrelse og hvilken type fisk man ønsker. Gjennom umiddelbar nedfrysning av fangsten, oppnår man en høyere kvalitet på fisken og deretter pris i markedet.

«Linefiske har en høyere innkjøpspris på fangstutstyr og bruk, men gjennom lang levetid på utstyret, kvaliteten på fangsten, og et miljøvennlig og bærekraftig fiske, betaler dette utstyret seg godt», avslutter Frisinger før forsamlingen får en guidet tur rundt på anlegget for besiktigelse og nærmere demonstrasjon.

Mustad Autoline er verdens ledende leverandør av automatiserte linesystemer og betjener mer enn 90% av markedet.

De fører et bredt spekter av modeller og tilpasser fleksible løsninger på båter som spenner fra 33 fots kystbåter til 200 fots langlinebåter med krokkapasitet fra henholdsvis 3 000 kroker til 80 000.

Mustad Autoline System leveres til verdens mest moderne og effektive båter. Skreddersydd for fartøyer med mulighet til å sette og dra opptil 85 000 kroker per dag. Med sin nyeste teknologi, fortsetter Mustad Autoline å være det ledende valget for linebåter over hele verden.

I over fem tiår siden grunnleggelsen på 1970-tallet har Mustad Autoline kontinuerlig utviklet nye og innovative løsninger for fiskeflåten.

Les mer om Mustad Autoline her