Yrkes-NM i industrifag
Yrkes-NM i fagene sveising, industrimekaniker og automatisering.

Norsk Industri i samarbeid med WorldSkills Norway, Læringsfabrikken på Raufoss, Opplæringskontoret for industrifag Innlandet, Nammo og andre samarbeidspartnere inviterer til Yrkes-NM 2022 i fagene sveising, industrimekaniker og automatisering.

 

 Antall deltakere under NM i de ulike fagene vil være:

 • Sveising: 6 deltakere
 • Industrimekaniker: 6 deltakere
 • Automatisering: 4 lag (2-manns lag)

Kvalifisering
Blir det flere deltakere til hvert fag enn det antallet som er nevnt over, vil det bli arrangert kvalifisering i de ulike fagene i forkant.

 

Automatiseringsfaget 
- dette venter deg som deltaker i Yrkes-NM

 

Oppgavene vil være innenfor følgende områder:

 • Mekanisk montasje
 • Elektrisk og pneumatisk kobling
 • PLS-programmering
 • Feilsøking

Oppgavene vil foregå på Festo sine MPS-stasjoner.

 

Kvalifisering: For Automatiseringsfaget vil det bli holdt kvalifisering over 1 dag, sannsynligvis på Strømmen videregående skole. De 4 beste lagene går videre til Yrkes-NM. Mer informasjon om oppgaver og tidspunkt for kvalifisering kommer etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Sveisefaget
- dette venter deg som deltaker i Yrkes-NM

 

I Yrkes-NM skal deltakerne i sveisefaget utføre praktiske oppgaver som består i å montere og sveise plater og rør. Det vil bli oppgaver i aluminium, karbonstål og rustfritt stål. Kandidatene må beherske sveisemetodene 111, 135, 136 og 141. Erfaringsmessig så har kandidatene mest erfaring med 2 av sveisemetodene. Sveisene vil bli bedømt visuelt, og noe røntgen og trykktesting.

 

Kvalifisering: Deltakerne vil få tilsendt en tegning samt bedømmingskriterier med informasjon om hvor delen skal sendes til. Dette er en praktisk prøve som gjennomføres i egen bedrift. Deltakerne sørger selv for materiell, plater/rør til oppgaven. De 6 beste går så videre til Yrkes-NM. Mer informasjon om oppgaver og tidspunkt for kvalifisering kommer etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Industrimekanikerfaget
- dette venter deg som deltaker i Yrkes-NM

 

Deltakerne får utlevert en prinsippskisse som viser hva oppgaven vil omhandle. Momenter som demontering, feilsøking, reparasjon, vedlikehold og montering vil være aktuelt, i tillegg kommer sveising, maskinering, rørbøying, pneumatikk og hydraulikk som mulige elementer.


Kvalifisering: Kvalifiseringsoppgaven til industrimekanikerfaget vil bestå av både en teoretisk og praktisk oppgave. Den praktiske oppgaven gjennomføres i egen bedrift. Deltakerne sørger selv for materiell for å løse oppgaven. Deltakerne vil få informasjon om hvor delen skal sendes til. De 6 beste går så videre til Yrkes-NM. Mer informasjon om oppgaver og tidspunkt for kvalifisering kommer etter at påmeldingsfristen har gått ut.

TID: 26.-28. APRIL 2022

STED: BYGNING 5, RAUFOSS INDUSTRIPARK

 

PÅMELDINGSFRIST MIDTEN AV FEBRUAR.

MELD DEG PÅ HER.

 

Les mer om arrangementet på Norsk Industri sin webside her.

 

Aldersgrense
Deltakeren kan ikke være eldre enn fylte 22 år i 2021. Dette fordi det er aldersgrense på 23 år for eventuell deltakelse i Yrkes-VM i 2022. Dette gjelder for sveise- og industrimekanikerfaget. For automatiseringsfaget er aldersgrensen 25 år i 2021, dette fordi det er en aldersgrense på 26 år for eventuell deltakelse i Yrkes-VM i 2022.

 

Kostnader og praktiske opplysninger

 • Det er ingen påmeldingsavgift i Yrkes-NM
 • Utgifter i forbindelse med kvalifiseringene dekkes av hver enkelt deltaker/opplæringskontor og/eller bedrift
 • Utgifter til reise og opphold under selve Yrkes-NM må dekkes av hver enkelt, opplæringskontor og/eller bedrift
 • Andre tilreisende må selv stå for reise og overnatting under arrangementet