22.02.2023

Olje- og energiminister Terje Aasland hadde satt av to timer til besøk, der temaet var vedvarende høye strømpriser. I tillegg til å møte representanter fra industrien, var også arbeiderpartilagene fra kommunene i Gjøvikregionen representert.

Ministeren fikk høre om situasjonen fra bedriftene i NCE Manufacturing v/klyngeleder Erland Paulsrud, og Raufoss industripark v/adm.dir. Øivind Hansebråten. I tillegg besøkte ministeren bedriftene Benteler og VP metall i industriparken.

Budskapet fra alle aktørene i industrien var at de vedvarende høye strømprisene er utfordrende for en konkurranseutsatt industri, og at det krever tiltak for å unngå konkurs og arbeidsledighet.