Om NCE Manufacturing

NCE står for Norwegian Centre of Expertise og er en tung nasjonal satsing for å utvikle de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. 

 

 

 

NCE Manufacturing har som ambisjon å være det nasjonale kompetansesenteret for avanserte lettvektsmaterialer og automatisert produksjon, og fylle rollen som norsk senter for all vareproduserende industri. Grunnlaget for denne suksessen legges i et velfungerende samvirke med kompetanse- og forskningspartnerne NTNU og SINTEF.

 

 

Industriklyngen NCE Manufacturing - med sine medlemmer og partnere - er en vesentlig bidragsyter, både politisk og praktisk, for at Innlandet og Norge skal ha en lønnsom og bærekraftig eksportindustri.  

 

Industriklyngen består av 60 små, mellom- og store industribedrifter, som totalt teller 4000 ansatte, og omsetter for over 13 milliarder norske kroner. Inkludert i nettverket er også TotAl-gruppen, med sine medlemmer og funksjoner, samt enkelte sektorsatsninger. 

 

NCE Manufacturing er navet og overbygningen i økosystemet som også består av Norsk Katapultsenter (MTNC), Læringsfabrikken, innovasjons- og nyskapingsaktøren Vaager Innovasjon, som er økosystemet med fokus på forretningsutvikling og rådgivning for selskap i oppstartsfasen, samt investeringsfondet Komm-In som prioriterer selskap i komersialiseringsfasen og innehar en forvaltningskapital på 60 millioner kroner. Norsk Katapultsenter er organisert som et eget aksjeselskap (MTNC AS), mens Læringsfabrikken er en helintegrert aktivitet i NCE som tilbyr kurs og opplæring i nært samarbeid med MTNC, Raufoss videregående skole, OFII og Fagskolen Innlandet.  

 

NCE Manufacturing sin aktivitet fokuserer på et aktivt samspill mellom industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner for kompetanse- og teknologiutvikling, forskning og nyskaping. Målet er å videreutvikle en delingskultur for aktørene i nettverket, gjennom å skape møteplasser og inspirasjon for arbeid med effektivisering, automatisering og digitalisering. Herunder bidra til samfunnskontakt og påvirkning på vegne av nettverket.