PARTNERE

 

Grunnlaget for suksessen er et velfungerende samvirke med kompetanse- og forskningspartnerne som NTNU og SINTEF.
Industriklyngen med sine bedriftsmedlemmer og partnere er en vesentlig bidragsyter, både politisk og praktisk, for at Innlandet og Norge skal ha en lønnsom og bærekraftig eksportindustri.

 

 

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.

NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

Besøk nettside

 

 

SINTEF Manufacturing er et forskningsinstitutt innen industriell forskning på materialteknologi, produksjonsteknologi og digitalisering. Gjennom å kombinere manufacturingkompetanse med bransjekunnskap løser vi komplekse problemstillinger gjennom flerfaglighet for våre kunder. Vi utfører forskning som FoU partner for industri og næringsliv, og er en del av SINTEF som er blant de største oppdragsinstituttene i Europa.

Besøk nettside