"Raufoss-modellen"

Fagskolen Innlandet har gjennom de siste to årene tilbudt et 4 års deltids studie som er blitt kalt "Raufoss-modellen". Innholdet i dette studiet har stort sett vært det samme som studiet som heter Maskinteknisk drift. Dette er et fullverdig studie som gir tittelen fagskoleingeniør.

 

Fagskolen har som ambisjon å starte denne utdanningen annenhvert år, og ønsker å tilby den igjen fra august 2021. 


Her finner dere revidert studieopplegg for utdanningene Maskinteknisk drift og Mekanisk automatisering. "Raufoss-modellen" med oppstart i august tar utgangspunkt i disse studieplanene, men Fagskolen tilpasser emner ut i fra bedriftenes behov. Dvs at det vil være mulig å påvirke studiets innhold i en viss grad. 
Studiet vil ha sin base i Læringsfabrikken; både den teoretiske og praktiske undervisningen vil foregå der.

 

Spørsmål om studiet rettes til:
Roy Jakobsen
Avdelingsleder Industriell Teknologi og Logistikk, Fagskolen Innlandet
roy.jakobsen@fagskolen-innlandet.no
911 17 260

Oppstart i august.