12.09.2022

Topro Elektronikk er en av Norges ledende samarbeidspartnere innen elektronikkproduksjon og elektromekanisk sammenstilling, en ettertraktet leverandør til mange bransjer. Hopp og sprett fra attføringsbedrift og rullatorer, til det som i dag er en solid aktør med 34 ansatte og 60 millioner i omsetning.
 
- Det kan være nye eller vesentlig fornyede produkter eller tjenester, innføring av ny teknologi, produksjons- og utviklingsprosesser eller forretningsmodeller som endrer måten verdier skapes på. Vi i Topro Elektronikk skal aldri si nei til en utfordring, og vi ønsker å være med på denne innovasjonen. Daglig leder Geir Arne Malones og salgssjef Klaus Hamar er klar i talen. 

Daglig leder Geir Arne Malones og salgssjef Klaus Hamar fortalte om nye produkter 

 

Imponerende omstilling
Det er ikke lenger tilbake enn 2018 hvor Topro Elektronikk AS ble stående på egne bein. En restrukturering av Topro resulterte i nytt oppsett og eierskap i flere av selskapene. Og reisa startet med å miste den største kunden og det meste av omsetninga. Legg til to år med pandemi og et marked preget av komponentmangel og der tilhørende følgefeil, så har man det som kalles «trang fødsel».

Utfordrende oppstart til tross, selskapet står igjen med en imponerende ordrereserve etter et solid salgsarbeid, og en rekke spennende lanseringer for sine kunder.

Nye produkter
Topro Elektronikk har en tredelt ordreproduksjon bestående av prototyper, innfasing av nye produkter og serieproduksjon.

Nye produkter på vei ut i markedet er blant annet en ny og komplett løsning for adgangskontroll i større borettslag og næringsbygg. Dropp kabla nett, her er trådløs styring. Ny sikkerhetsløsning for trådløs overføring av informasjon på båt er på trappene, det samme er en «smart-gassbeholder» med sensor som gir beskjed om at det er på tide med påfyll for å sikre helgas grill-kos. Sist, men ikke minst en ny versjon av elbillader med funksjoner tilpasset massemarkedet og hurtig installasjon.  


Ikke ta kontakt

Med dagens produksjon og utrulling av nye produkter, er Topro Elektronikk per i dag i den heldige situasjonen at de aller helst ikke vil ha flere henvendelser. Fokus ligger nå i utrulling og kvalitetssikring av dagens pipeline.

- Vi vil alltid snakke med kunder om nye muligheter, men akkurat nå forbereder vi oss på travle tider når markedet for komponenter bedrer seg, avslutter kara. Vi går en svært spennende tid i møte!

- Og så må vi trekke frem samarbeid med industriklyngene TotAl-gruppen, Vaager Innovasjon og Total Defence Group, gjennom det nettverket har vi tilgang til innovative miljøer med unik industrikompetanse.

Gjennom deltakelse i NCE Manufacturing får medlemmene tilgang til helt unike ressurser til å utvikle sine medarbeidere innenfor en rekke fagdisipliner og tilgang til de fremste kompetansemiljøer for kompetanse, teknologi og eksportrettet industrivirksomhet innenfor vareproduksjon.

Bli medlem her