03.03.2022

Fra å være heleid av SINTEF Manufacturing har nå katapultsenteret Manufacturing Technology blitt 50% eid av bedriftene i industriklyngen vår: 25% av TotAl-gruppen og 25% av NCE Manufacturing.

Mandag 1. november solgte SINTEF Manufacturing 50% av aksjene i katapultsenteret MTNC til NCE Manufacturing (25%) og TotAl-gruppen (25%). Med industrien inn på eiersiden blir det gode samarbeidet mellom bedrifter, utvikling og forskning ytterligere styrket.

SINTEF Manufacturing For økosystemet rundt Raufossindustrien betyr dette at katapultsenteret kan være en enda sterkere katalysator for innovasjon og nyskaping for store og små industribedrifter nasjonalt, gjennom blant annet økte investeringer til testutstyr for vareproduksjon. Manufacturing technology katapult har som formål å gjøre veien fra idé til marked raskere og mindre risikofylt for norske bedrifter og tilbyr en industriell testbed for norsk vareproduserende bedrifter i hele landet. Katapulten forvalter investeringsstøtte fra SIVA, og bistår med foruten utstyr til testing og ramp-up også med kompetanse i utviklingsprosjekter. I tillegg deler katapulten mye utstyr med Læringsfabrikken for å utdanne morgendagens lærlinger, livslang læring av fagarbeidere og Fagskoleingeniører. Alt dette skjer i B5 i Raufoss Industripark.

For SINTEF Manufacturing er det en anerkjennelse av den jobben som er gjort med oppstart og etablering av senteret, som har en stor verdi for industrien i Innlandet men også for Norge som nasjon. I følge den nye regjeringsplattformen har Norge som mål å øke sin eksportandel fra landbasert industri. Da er kompetansen på avansert produksjon, produktivitet og delingskultur fra Raufoss helt nødvendig.

Tilstede under signeringsseremonien var styreleder NCE Manufacturing, Vegard Sande, styreleder i TotAl-gruppen Tor Henning Molstad og administrerende direktør SINTEF Manufacturing, Silje Aschehoug. "Dette er en gledens dag for oss alle" uttaler trekløveret etter signeringen (bildet: Vegard Sande tv., Silje Aschehoug midten Tor Henning Molstad th.).

Foto: Christian Børresen

Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC) tilbyr utstyr og kompetanse innen produksjonsteknologi. 

Formål: Bidra til at bedriftene raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon

Målgruppe: Små og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter, FoUI-miljøer og utdanningsinstitusjoner

Tilbud: Lokaler, utstyr og kompetanse, der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere

MTNC har sitt hovedsete på Raufoss og driftes av SINTEF Manufacturing. Kjernepartnerne er NCE Raufoss, Fagskolen Innlandet, Raufoss videregående skole, NTNU, SIVA og Innlandet fylkeskommune.

Les mer om MTNC her