17.11.2022

Industridagene Innlandet ble en vellykket uke med utallige arrangement, prisutdeling og en konferanse som satte fokus på de viktige utfordringene industrien står overfor denne høsten.


 
Et alvorlig bakteppe
Årets industrikonferanse hadde et bakteppe med betydelige utfordringer for industriens rammebetingelser med økte energipriser, råvaretilgang, inflasjon og leveringsutfordringer, men enda viktigere, en krig på europeisk jord. Konferansen satte fokus på utfordringer for en bærekraftig norsk industri, men den Ukrainske forsvarsministeren minnet oss også om det som nå er enda viktigere.


 
Optimist på industriens vegne
Nammos konsernsjef Morten Brandtzæg er optimist på hele industriens vegne. På sikt vil vi se at dagens utfordringer var noen humper i veien, men verden trenger en bærekraftig omstilling og man trenger å være villig til å tenke nytt.

 

Se på det som en mulighet
Lars Ølstad, adm. dir. i Isiflo poengterte at det er lett å bli pessimist med dagens overskrifter, men at man på snu på det og se på det som en mulighet. Vi har et høyt kompetansenivå og har tilgang på begrensede ressurser, der er Norge i en unik posisjon. Og for Raufoss-industrien sin del, en delingskultur med åpne dører og tillit til hverandre – en suksessfaktor for videre utvikling.


 
En ukjent juvel
Nå universitetslektor ved NTNU, men med lang fartstid fra industrien, Ottar Henriksen, trekker frem Raufoss-industriens kobling og samarbeid med akademia og forskningsinstituttene, og at dette er avgjørende for den fremtidige konkurransekraften.


 
Trygghet i en 125-årig historie
Dagens utfordringer hemmer bedriftenes vilje til nye investeringer da det er stor usikkerhet, men Raufoss-industrien er vant med at ting endrer seg og vi har stor tro på framtida, påpeker Øivind Hansebråten som leder Raufoss Industripark. 200 nye mål med industripark står klar for nyetableringer og ny norsk industri.

 

Sikre norsk konkurransekraft
Det viktigste nå er å sikre norsk konkurransekraft, og sørge for at industrien ser potensiale i å investere i Norge. Adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen fremhever det enorme potensialet som ligger her, men at det kreves en stat som legger forholdene til rette med rammebetingelser som stimulerer til utvikling.


 

Industrikonferansen 2022

Næringsminister Jan Christian Vestre inviterte seg selv tilbake til Innlandet og Raufoss Industripark. Det er her man må lære av automatiserte prosesser og vareproduksjon.

Ted Skattum, styreleder i Raufoss Industripark, fortalte om ambisjonene videre og en dobling i størrelse og omfang.

Stein Lier-Hansen poengterte behovet for forutsigbarhet og rammebetingelser som fremmer norsk industriutvikling. Spesielt i form av de unike begrensede ressursene man siter med på havets bunn - og som ikke er oljebasert.

Med sine nye produkter tar Skjalg Stavheim og Hexagon Ragasco i bruk ny teknologi for å kapre markedsandeler. Vi kan produsere raskere og mer effektivt, men også bruke teknologi for å bli unike. 

Nammo og Morten Brandtzæg står i en unik posisjon hvor man har produkter som er svært etterspurt, men som følgelig kommer med en del utfordringer på flere plan. 

Du hørte det først her! Øyster Thermal er et nytt konsept for kjøling som fikk sin verdenslansering på Raufoss. Ian Sandmæl lanserte en kjølebag som vil revolusjonere både stranda og markedet for hjemlevering.

Paneldebattene satte fokus på bruken av ny teknologi og automatiserte prosesser. 

Og hvordan man skal opprettholde norsk konkurransekraft.

Den Ukrainske forsvarsministeren takket for norsk industri sitt bidrag i en krevende tid. 

Musikk er også eksport fra Raufoss. Crest of Darkness er som Raufoss-industrien, antagleig mer kjent utenfor landets grenser. Ingar Amlien avsluttet årets industrikonferanse 2022.