VÅRE AKTIVITETER

 

NCE Manufacturing arrangerer møteplasser og aktiviteter for informasjon, kompetanseutvikling og samhandling med fokus på effektivisering, automatisering, innovasjon, forretningsutvikling og samfunnskontakt.

Under er en oversikt over de kurs og aktiviteter som skjer i regi av NCE Manufacturing fremover. 

 

arrow down

Kommende aktiviteter

2021 og 2022

Manufacturing 4.0arrow right

April og juni

Grunnkurs 2 - ABB Operatørkursarrow right

26.05.

Digitalt kurs i tegningslesingarrow right

04.06.

Digitalt kurs i tegningslesingarrow right

11.06.

Teamskurs - 6 modulerarrow right

August

"Raufoss-modellen"arrow right

Uke 35

Kurs for permitterte: Leanarrow right

Uke 40

Kurs for permitterte: Industriøkonomiarrow right

21.10.

Industriprisen 2021arrow right

Uke 45

Kurs for permitterte: Ledelse av verdikjederarrow right