VÅRE AKTIVITETER

 

NCE Manufacturing arrangerer møteplasser og aktiviteter for informasjon, kompetanseutvikling og samhandling med fokus på effektivisering, automatisering, innovasjon, forretningsutvikling og samfunnskontakt.

Under er en oversikt over de kurs og aktiviteter som skjer i regi av NCE Manufacturing fremover. 

 

arrow down

Kommende aktiviteter

2021 og 2022

Manufacturing 4.0arrow right

22.02.-24.02.

3-dagers kurs i praktisk Leanarbeidarrow right

25.02.

Hvordan kan vår bedrift arbeide med bærekraft og sette egne bærekraftmål?arrow right

10.03.-11.03.

Kurs i Forbedringsledelse ved hjelp av Toyota Kata arrow right

16.-18.03.

Tegningslesing og Form- og beliggenhetstoleranser GPSarrow right

Uke 15

Kurs for permitterte: Prosjektledelsearrow right

14.-15.04.

2-dagers kurs, MLT 3D-skanning og oppmålingarrow right

April og juni

Grunnkurs 2 - ABB Operatørkursarrow right

11.05.

Introkurs til 3D-skanning og teknologiarrow right

Uke 35

Kurs for permitterte: Leanarrow right

Uke 40

Kurs for permitterte: Industriøkonomiarrow right

21.10.

Industriprisen 2021arrow right

Uke 45

Kurs for permitterte: Ledelse av verdikjederarrow right