LÆRINGSFABRIKKEN

Den nye læringsarenaen – Læringsfabrikken er unik!

En møteplass for bedrifter, fagfolk, fagskolestudenter, lærlinger, elever og ungdomsskoleelever. Avansert teknologi, 1500 kvadratmeter med utstyr for over 110 millioner kroner.

 

Læringsfabrikken er et resultat av arbeidet med utspring i Raufoss Industripark med NCE Manufacturing (tidligere NCE Raufoss) som en av Norges første klynger, og som pådriver gjennom 15 år. I tett samarbeid mellom Raufoss videregående skole, Fagskolen Innlandet, Innlandet Fylkeskommune, OFII (Opplæringskontoret for Industrifag Innlandet), Nammos Bedriftsskole, SINTEF Manufacturing og MTNC (Manufacturing Technology Norwegian Catapult).


Det handler om samarbeid, teknologi og vilje til å forsøke noe nytt. I Bygning 5 på Raufoss møtes de på samme gulv: Forskere fra SINTEF, bedrifter som holder til i Industriparken, bedrifter utenfra som trenger teknisk utstyr og bistand, lærere og studenter fra Fagskolen Innlandet, lærere og elever på yrkesfag i videregående skole. Og etter hvert også en del andre interesserte.

 
Her flytter skolen inn til industrien og gir elever/studenter tilgang til moderne utstyr og kompetente folk for industriell vareproduksjon og metallbearbeiding. Gjennom å bruke infrastrukturen som bygges opp som del av MTNC får elever og studenter tilgang til maskiner og utstyr som ellers er kostbart. Utstyret åpner opp for læring, eksperimentering, utvikling og testing på en helt annen måte enn i et klasserom. Samtidig får elever og lærer tilgang til 350 fageksperter og øvrig utstyr, med andre ord blir de del av et verdensledende industrimiljø med kompetanse, innovativ industriteknologi, prosesser samt FoU.

 

 

 


Relevante, målrettede og attraktive utdanninger er av stor betydning for industrien. Det prioriteres å delta i utviklingen av disse på alle nivåer slik at man i neste runde kan sikre seg tilgang til den kompetansen man trenger. Her har industrien et ansvar i å beskrive dette behovet, ikke minst i å synliggjøre egen bransje som attraktiv for dagens unge.

 

Gjennom skoleåret 2020/2021 har programfagene på industriteknologi vg2 (Raufoss vgs) og flere av industristudiene på Fagskolen Innlandet blitt gjennomført i Læringsfabrikken. Hovedoppgavene er å skape en ny læringsarena med fokus på eksperimentering, hvor elevene/studentene skal kunne se hele verdikjeden gjennom læringsprosessen.


Læringsfabrikken - nasjonalt fremragende og ledende innen fagarbeiderutdanning

 

Emma Østerbø og Mette Foss Dalsegg leder henholdsvis MTNC og Læringsfabrikken
Foto: Tom Kolstad

 

 

MTNC og Læringsfabrikken holder til i Bygning 5 i Raufoss Industripark