26.08.2023

Arendalsuka er Norges største politiske samlingspunkt utenfor Stortinget. Her samles politikere, organisasjoner, næringsliv, media og publikum for debatt, diskusjon og nettverksbygging. En arena hvor sentrale samfunnsspørsmål blir satt på dagsorden.


NCE Manufacturing benytter anledningen til å sette fokus på fastlandsindustriens rammebetingelser, samt deltagelse i relevante paneldebatter.

For å lykkes med grønn og smart industriproduksjon i Norge, må effektive og innovative leverandørkjeder etableres. Hvordan lykkes med det raskt, og hva skal til for at norske bedrifter når opp i konkurransen? 

-  Vi må løfte frem potensialet i SMB-bedriftene! Med rett støtte og erfaring fra manufacturing-industrien, og mentaliteten om å heller "fail fast" enn å kaste bort verdifull tid, kan vi være en bidragsyter for å nå målene, poengterer leder Emma Østerbø.


Innlandsporteføljen

I tillegg ble fokus satt på Innlandsporteføljen. Her prioriteres helhetlige store samarbeidsprosjekter som over tid vil bidra til ny grønn vekst i Innlandet. Prosjektene krever tidligfase integrert planlegging og privat-offentlig samarbeid er nøkkelen til å lykkes.

- Våre erfaringer, vår metodikk gjennom for eksempel Katapulten (MTNC), og lang erfaring med vareproduksjon i verdens dyreste land, er svært viktige bidrag. Innlandet har alle muligheter for å lykkes!

 

Mange baller i luften når man skal utforme næringspolitikk. Diskusjon i Arendal om hjemhenting av industriell produksjon til Norge. Forsyningssikkerhet, bærekraft og internasjonalt samarbeid. Konklusjon; vi må slå våre hoder sammen og samarbeide om disse viktige spørsmålene. Med bla. Monica Rolfsen NTNU og Silje Aschehoug SINTEF manufacturing.

 

 

Uka benyttes til verdifull mingling og nettverksbygging. Målet er å sette Innlandsindustrien og den vareproduksjon på kartet.

 

Hagemingling hos Siva med gode katapult- og næringshagekollegaer.