Bli medlem

Gjennom deltakelse i NCE Manufacturing får medlemmene tilgang til helt unike ressurser til å utvikle sine medarbeidere innenfor en rekke fagdisipliner og tilgang til de fremste kompetansemiljøer for kompetanse, teknologi og eksportrettet industrivirksomhet innenfor vareproduksjon.

Ønsker bedriften mer informasjon om medlemskap, kontakt oss her: