26.06.2023

Gjennom våren har NAV og Læringsfabrikken i fellesskap tatt i bruk utradisjonelle midler mot utenforskapet, og for å rekruttere nye CNC-operatører til industrien. Unge gutter og jenter som av ulike årsaker har havnet «bakpå», er nå klare for læretid i industrien etter et komprimert intensivkurs i regi av Læringsfabrikken.


Flere bedrifter er påkoblet prosjektet. De står klare til å overta ansvaret når opplæringsprogrammet i NAV og Læringsfabrikken er avsluttet. 


Initiativtaker
- For å være ærlig så hadde jeg ikke trodd at prosjektet skulle gå så bra, sier Bjørn Stenvold fra NAV Vestre Toten, som er initiativtaker bak prosjektet sammen med Mette Foss Dalsegg fra Læringsfabrikken.
 
Stenvold har selv industrierfaring og så potensialet i at teknologiinteressert unge-voksne, som på ulikt vis ikke har kommet inn i arbeidslivet, kan fatte interessene for arbeidet som ligger i CNC-operatørrollen.
 
Foss Dalsegg satt med noen av de samme tankene på vegne av en industri som trenger rekruttering, og i prosjektet fant partene sammen. Gjennom et spisset intensivkurs er nå «første kull» klare for videre opplæring ute hos bedriftene som deltar.
 
- Raufoss-industrien er i stor vekst og det er etterspørsel etter fagfolk. Vi må utnytte alle de ressursene vi har, og dette prosjektet viser at det er liv laga om vi skreddersyr ulike løp. Slik går man fra å være uvirksom til å bli en ressurs, og alle forstår hva dette betyr både på det personlige plan og for bedriftene som trenger ansatte.
 
Gjennomfører
Det er Læringsfabrikken på Raufoss i regi av Mette Foss Dalsegg, som har stått for selve gjennomføringen av prosjektet. 
 
- I Læringsfabrikken har vi tilgang på alt utstyr, samt kompetansen som trengs for å betjene både maskiner og folk. Vi har erfaring med lærlinger som er i læra, og har systemene for kvalitetssikring. Slik har dette også vært en bekreftelse for oss selv, at du kan ta noen fra null til opplæringsklar på fire uker, sier Foss Dalsegg som håper at resultatet som er skapt, kan gi ressurser til nye prosjekt.

 Gjennom fire uker har kandidatene gått fra "null" til opplæringsklare gjennom et intensivt kursopplegg 


Prosjektet
Kvalifisering til CNC-operatør er etter en modell som ble utviklet for Menn i Helse, hvor man rekrutterer unge-voksne fra NAV i et fullt opplæringsløp med lærlingetid. Sluttresultatet blir fagbrev som CNC-operatør/Produksjonsteknikker gjennom et tilpasset og strukturert opplæringsløp.
 
Etter en myk inngang til industrien er nå totalt 9 deltakere kvalifisert for et videre løp internt i bedriftene som er med i ordningen. Slik skal de bli fullblods industriarbeidere på lik linje som alle andre.
 
Potensial
- I Norge har vi for mange som ikke er en del av arbeidslivet, dette er en trend vi må snu gjennom tilpassede løp som dette. Uten å gå løs på det norske utdanningssystemet som i sum er bra, så ser vi allikevel at det ikke er «one size fits all», og at vi må ha alternative løsninger. Vi har ikke råd til noe annet, avslutter Stenvold.   

I tillegg til NAV og Læringsfabrikken, er også Innlandet fylkeskommune, OFII (Opplæringskontoret for industrifag Innlandet og Karriere Innlandet en del av prosjektet.