14.02.2024

Nærmere 80 deltakere da Norwegian Cybersecurity Cluster og NCE Manufacturing inviterte til samling.

Deltakerne ble presentert for en rekke ulike innganger til arbeidet rundt digital sikkerhet, og aktører fra industrien og cybersikkerhetsmiljøet presenterte seg og arbeidet de holder på med.  


Ambisjonen er at de to kompetansemiljøene skal dra veksel på hverandre, bli kjent og finne løsninger sammen.
  

–Vi har verdensledende miljøer innen cybersikkerhet og industri her, det skulle bare mangle at vi ikk skulle gjøre mer sammen. Denne samlingen er et kick-off for det, sier Guro Storlien Evensen, leder for Norwegian Cybersecurity Cluster.  

Cyberkriminalitet er i sterk vekst og er ventet å koste verden nærmere 10,5 trillioner amerikanske dollar innen 2025. Dette gjør det til verdens tredje største verdensøkonomi, kun slått av USA og Kina. Dette sier noe om hvor viktig det er at man finner sammen for å bekjempe det, for denne kriminaliteten tjener enormt med penger.  

–Vi må utvikle kapasiteten og løsningene for et sikkert digitalt samfunn. I dette ligger sikre løsninger for industri og næringsliv, sier Evensen og legger til: 

–Vi skal jobbe for at Norge styrker sin posisjon som en global leder innen datasikkerhet. 
 Opplegget 

Fra scenen ble det presentasjoner fra både cybersikkerhets- og industrisiden. Det ble forklart hvilken trussel cyberkriminalitet utgjør og veien å gå for å begynne å håndtere den. Det kom klart frem at cyberkriminelle vil i større og større grad se mot industrien og operativ teknologi i fremtiden, og at dette er et område man må jobbe med.  

 
Trond Solberg (CEO, Defendable) og Boye Tranum (Director Cybersecurity DNV) tok for seg hvordan bedrifter kan komme i gang med cybersikkerhet og hvorfor det er viktig å tenke på sikkerheten omkring operativ teknologi.  

Endre Sølvsberg (forsker i SINTEF) og Basel Katt (Fungerende instituttleder IIK, NTNU Gjøvik) tok for seg cyber og industri i et forskningsperspektiv. 

Hilde Lervik (Deloitte) og Angela Wong (Defendable) fortalte om håndteringen av Tomra da de ble utsatt for et omfattende dataangrep.  

Kent Nilsen (Nammo Raufoss AS) fortalte om Nammo sin tilnærming til IT-sikkerhet.  

Kjersti Flenes (Tokvam) fortalte om hvordan de jobber med automatisering og digitalisering, samt hvordan de balanserer mellom muligheter og trusler de som SMB står ovenfor. 

Kari-Anne Haug, prosjektkoordinator MTNC, Emma Østerbø, leder NCE Manufacturing og Kjersti Flenes fra Tokvam, ønsker økt fokus på IT-sikkerhet for industrien.

 
Samarbeid
 
Så er spørsmålet hvordan SMB’ene i landet, som det er mest av, skal drive dette arbeidet. Kjersti Flenes jobber med digitalisering og bærekraft i Tokvam, hun er klar på at de er avhengig av å finne samarbeidspartnere for å lykkes med dette arbeidet.  

–Vi har ikke nok ressurser og kompetanse i eget hus til å drive mye med sikkerhet. Vi er helt avhengig av eksterne leverandører og samarbeid i nettverkene vi er med i for å lykkes, sier Flenes.  

Leder i NCE Manufacutring, Emma Østerbø, er klar på at det er mange SMB’r med felles behov og at et samarbeid om å bedre cybersikkerheten for disse er noe som må bygges opp.  

–Her må vi samle laget for å få med oss flest mulig. Dette er avgjørende om industrien skal lykkes med en grønn og sikker omstilling, sier Østerbø.