07.09.2022

Det store potensialet for vekst i Norge ligger ikke kun innenfor ny innovasjon og gründerskap, det viktigste man kan gjøre på kort sikte er å løfte SMB-bedriftene. Ett av tiltakene er målrettet satsning på digitalisering, altså å bruke teknologi til å forbedre, forenkle og fornye.
 
Norsk næringsliv generelt består av SMB-bedrifter, industri-Norge er intet unntak. Driftige og kreative småbedrifter hvor eiere, ledelse, administrasjon og produksjon ofte er en og samme person, med et knippe sentrale medarbeidere. Å løfte disse bedriftene ytterligere, er kortsiktig gevinst for økt verdiskapning. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester som legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon.
 
Kjenner seg igjen
Carl Ole Foss kjenner seg godt igjen i beskrivelsen. Foss Mekaniske Verksted er eksempel på en bedrift med stort potensiale. Med 19 ansatte i nye produksjonslokaler på Rudshøgda på Ringsaker, utføres alle typer engineering, maskinering, sveising, mekanisk arbeid, service og vedlikehold. Bedriftens produkter og tjenester kjennetegnes av høy kvalitet, fagkunnskap, innovasjon og leveringspresisjon. Beviset ligger i produkter som går i bane rundt jorda og som befinner seg på 3.000 meters dyp.
 
Flinke folk og moderne maskinpark
Dette er suksessoppskriften til Carl Ole. Gründeren forstod tidlig hva han var god på, og hvor andre skulle ha fokus. Daglig leder ble rekruttert fra dagligvaren med tanke på effektivisering, og en styreleder som skulle holde alle i øra. – Historien kan vi prate mye om, framtida derimot er mer usikker. Tusenkunstneren var derfor tidlig i gang med gode systemer for kvalitet, avvik og forbedring av produksjonen. Nå satses det ytterligere på digitalisering av bedriften, målet er å sørge for fortsatt vekst og konkurransedyktighet, spesielt med tanke på eksport og økte dokumentasjonskrav.

Emma Østerbø leder Katapult-prosjektet som bistår SMB-bedriftene i digitaliseringsløpet 

 

Digitaliseringsløft for SMB-Norge
- Skal bedriftene kunne fortsette sin vekst og utvikling, er økt kompetanse på digitale prosesser og teknologi generelt helt nødvendig. Ordene tilhører Emma Østerbø som leder Katapultsenteret på Raufoss. Formålet er å bidra til at bedriftene raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon.
 
- Bedrifter som Foss Mekaniske Verksted er det mange av i Norge. Masse kompetanse, stå-på-vilje, stor spredning i leveransene og et utrolig potensiale for videre vekst. Tiden derimot strekker ikke alltid til for nyutvikling og kompetanseheving. Faren er da at man plutselig risikere å bli forbikjørt. Derfor har vi utviklet dette katapult-programmet som er skreddersydd for dem!
 
Ekspert-panel
Essensen i prosjektet er bruken av «ekspert-panel». De beste fagfolkene blir hentet inn til en workshop sammen med kunden. Spesialister som har noe å bidra med basert på kundens produkt og behov. De kommer fra næringslivet, fra nettverk eller akademia. Fellesnevneren er verdensledende spisskompetanse. 
 
- Gjennom fire timer blir alle forhold rundt kundens konkrete produkter og muligheter plukket fra hverandre, studert og satt sammen igjen. Det skapes ikke noe nytt, men erfaringen fra «tusenvis» av prosjekt blir brukt til det beste for kunden.

Et slik løp har Foss Mekaniske Verksted vært gjennom, og både kostnadene og tidsbruken kan man leve med. De sitter igjen med noe helt konkret som kan hjelpe bedriften videre, overbeviser Katapult-lederen. I tillegg er Foss Mekaniske Verksted tilknyttet Klosser innovasjon, og har dratt nytte av deres tjenester og flinke rådgivere, dette gjør jobben for oss som katapultsenter både raskere og enklere.

 

Carl Ole Foss benytter Katapulten sitt "Ekspert-Team" i et digitaliseringsprosjekt for Foss MV.


Foss supplerer;
 
- I Katapult-prosjektet fikk vi belyst våre utfordringer fra mange sider. Det kommer rett og slett «en lur skælle» og setter deg på plass! Slik har dette prosjektet allerede gitt oss mye, selv om vi så vidt er i gang, humrer Foss.
 
- Jeg har aldri vært redd for konkurranse, snarere tvert imot, men vi skal i hvert fall sørge for at Foss Mekaniske Verksted står rusta til å møte de ti neste åra også. Kontinuerlig påfyll av nye smarte ansatte som kan andre ting enn oss «gamlekara», samt prosjekt som digitaliseringsløpet, skal sørge for nettopp det. Da skal vi doble omsetning og folk både to og tre ganger!

Fakta om digitaliserings-prosjektet

• Benytter datafangst fra CNC-maskiner inn i en digital modell.
• Modellen benyttes for å analysere maskinens drift, for derigjennom å ha et beslutningsgrunnlag som skal forbedre produksjonen ytterligere.
• I den digitale modellen kan Foss MV simulere ulike scenarioer, noe som gjør planlegging og optimalisering av produksjonsprosessene til en del av arbeidshverdagen.
• Foss MV benytter seg av LEAN-verktøy for å utvikle bedriften. Med tilgang på sanntidsdata som beslutningsunderlag, spares tid og alle blir raskt enig om videre prosess.