Manufacturing 4.0

Kurs- og modulundervisning 2021 og 2022

Manufacturing  4.0

Fagskolen Innlandet tilbyr følgende kurs:

• Lean Manufacturing 4.0 (filosofi og ledelse)

• Sirkulærøkonomi, bærekraft og gjenbruk i plastindustrien

• Ledelse av verdikjeder (SCM)

• Smart og grunnleggende vedlikehold

• Materialkunnskap og produksjonsmetoder (plast)

 

Fagskolen Innlandet har over 50 års erfaring med fagskoleutdanning og er en av de største ofentlige fagskolene i Norge.

 

Ledelsestudiet på Fagskolen Innlandet tar utgangspunkt i bedriftenes faktiske behov. Dette er et studie som gir deg kunnskap du kan bruke fra dag én.

 

Fagskolens studietilbud innen kurs og moduler rekrutterer studenter på tvers av mange fagområder, det passer for mange. Studiet er svært praktisk orientert, og du bruker gjerne problemstillinger fra din egen arbeidsplass i arbeidet med studiet. Det gjør at studiearbeidet blir mer relevant både for deg og den bedriften du jobber i.

 

Kurs og modulutdanningene har ulikt omfang. Hvis studenten ønsker å ta flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

2021 og 2022