29.09.2022

Fra starten i 1973 har Hapro sin virksomhet vært knyttet til produksjon av industriell elektronikk. I dag er Hapro Electronics en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk innenfor EMS (Electronic Manufacturing Services). 
 
På Hadeland omsatte ca. 300 ansatte i 2022 for omlag 800 millioner kroner innenfor elektronisk og mekatronisk produksjon og sammenstilling. Man leverer kretskort og elektromekanisksammenstilling innenfor flere markedssegmenter som forsvar, industri, miljø, transport, offshore, marine, subsea og telecom. Hapro er blant de beste i klassen på sitt fagområde, men denne gangen var fokus på noe helt annet under NCE kompetanseforum.


Opplæringsleder Øyvind Tangen gir en omvisning i Hapros produksjonslokaler Kompetanse og læringsarena

- På generell basis er vel alle kjent med den dyktige fagpersonen som rykker opp i gradene og kanskje ender opp som en mindre motivert og kvalifisert leder. Selskapet får en dobbel smell, man mister en dyktig fagperson, og får en leder som nødvendigvis ikke har rett kunnskap eller kompetanse til å være en god leder, uttaler Øyvind Tangen.

Tangen er opplæringsleder i Hapro og forteller om det ettårige lederprogrammet som ledere og nøkkelpersonell i Hapro deltar i. Selskapet har god erfaring med intern rekruttering, forutsatt at man får oppfølging. Man må sørge for at kandidatene får trene på å bli ledere, gjøre de klare for å gå fra kollega til sjef. Fra å være flink i fag, til også å være god på å gå foran.
 
Derfor har man igangsatt et modulbasert program for ledere med personalansvar og andre nøkkelpersoner. I løpet av ett år skoleres man med samlinger og praktiske oppgaver. Lederene  får bryne seg på praktiske case og relevante problemstillinger.
 
Produktivitetsspranget
Hapro jobber etter lean-prinsippet, og for å implementere i organisasjonen anvender man «produktivitetsspranget», et nasjonalt program med fokus på kontinuerlig forbedring. Her fokuseres det på viktige områder som team-organisering, synlighet som leder, rollemodell og tydelig samhandling, IT-sikkerhet, og det å redusere all aktivitet som ikke skaper faktisk verdi for kunden.

 

 Adm. Dir. Tor Giæver fokuserer på en lean-kultur som forankres i hele organisasjonen


I samme båt med samme mål
Tor Giæver er konsernsjef i Hapro på femte året. Med lang erfaring fra industrien på Raufoss og som leder og styreleder i Lean Lab Norge, er det ikke tvil om at lean-kulturen forankres fra «topp til bånn».
 
- Kulturen, den sitter i vegga. Og det er de unge her som skal utfordre de etablerte sannhetene, utfordrer Giæver. Men vi må sørge for at alle sitter i den samme båten, og at alle har det samme målet.  

Og det å utfordre det etablerte blir stadig viktigere i et mer konkurranseutsatt marked.
 
- Det er klart markedet i dag er veldig spesielt, men jeg tror vi må avfinne oss med at komponentmangel er den nye normalen. Og at dette med å takle uforutsette hendelser er en del av det å drive butikk.
 
Ny teknologi
Selskapet satser betydelige summer både på produksjonsutstyr for å levere verdensledende produkter til kundene, men også for å videreutvikle seg selv. 3D-modellering og digitale tvillinger av fabrikken benyttes for å optimalisere produksjonsflyt og etterkalkyler. I tillegg benyttes AR og VR i den virtuelle fabrikken for raskere læring.
 
Hapro er også med i FAbL-prosjektet (Faster Assembly by Learning) sammen med IDT, Forestia, Forskningsrådet, Sykehus Innlandet og NTNU. Her skal man skape konkurransekraft ved å øke læringstakten med hjelp av digitale læringsteknologier. 
 
Målet er definitivt ikke nådd på 800 millioner. Betydelig satsning på maskiner og folk, skal bidra med å løfte Hadelandsbedriften ytterligere de neste årene.

 

NCE kompetanseforum fikk høre om hvordan Hapro utvikler fagarbeidere til gode ledere

Hapro Electronics AS er ledende  tilbyder av EMS. Selskapet ble etablert i 1973, og holder til på Jaren

Hapro sammenstiller og leverer alt fra kretskort til større komplette enheter, både med elektronikk og mekatronikk.  

Selskapet har 275 ansatte og omsetter for 800 millioner kroner.