Julemøte
Julemøte - tema bærekraft!

Program:

 

JobMatch for et inkluderende arbeidsliv v/Åge Skinstad og Lena Nynes, Hapro Jobb og Karriere

JobMatch er et svært brukervennlig testsystem for planlegging og gjennomføring av medarbeider- og kompetanseutvikling samt i ansettelsesprosesser. Verktøyet viser muligheter i arbeidslivet på individnivå basert på personlige drivkrefter, samt veileder og gir inspirasjon på veien til nye utfordringer og som en del av utviklingsprosess og som bidrag til mangfold, inkludering og sosial bærekraft.

 

Bærekraft - hva betyr det for oss og hvordan kan vi samarbeide for å bli bedre
v/Aksel Schjerpen, Vaager Innovasjon og Tor Henning Molstad, TotAl-gruppen
Presentasjon av prosjektsøknad bærekraft gjennom Næringsutviklingsprogrammet i
Gjøvikregionen Utvikling, hvor TotAl-gruppen/NCE Manufacturing i 2023 vil tilby
medlemmene generell kompetanseheving og kurs i bærekraftsrapportering.

Velkommen til julemøte!

 

Tid: Onsdag 14. desember kl 14-16
Sted: Bright House, Raufossvegen 40,
2821 Gjøvik

 

PÅMELDING HER.

Påmelding innen mandag 12. desember.

 

Det blir servering... og kanskje kommer nissen?