Kurs i Forbedringsledelse ved hjelp av Toyota Kata 

I dette kurset tar du neste steg i tankesettet og utviklingen av en lærende organisasjon: Lean-ledelse bygger på involvering av de ansatte og at ledelsen fungerer som veiledere. Toyota Kata beskriver hvordan man kan utvikle en kultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av de daglige prosessene.

Egenandel kr 2.000,-

 

Kurset skal gi kompetanse i:

  • Nåsituasjonsanalyse (kartlegge dagens situasjon)
  • Å definere neste måltilstand
  • Å jobbe med PDCA-sykluser mot denne måltilstanden
  • Å Coache dine medarbeidere i systematisk forbedringsarbeid via Coaching-sykluser mellom coach og utøver

De to hovedkonseptene:

  • Forbedrings-Kata er en rutine for å tenke og handle. Målet er å gjøre vitenskapelig tenkning og arbeid til en vane for å skape effektive team.
  • Coaching-Kata er metoden ledere bruker for å veilede medarbeidere i å praktisere rutinen i Forbedrings-Kata. Dette handler om å praktisere rutiner for å utvikle gode veiledningsvaner og å sette forbedringsarbeidet i system.

Kurset passer best for:

  • De som har en eller annen lederrolle, og som ønsker å lede sitt forbedringsarbeid mer systematisk og effektivt
  • Lean-ansvarlige virksomhetsutviklere og HR-ansvarlige
  • Ledergrupper som ønsker en mer konkurransedyktig organisasjon
  • De som er nysgjerrige på metodikken i Toyota Kata

Eneste i Norge
SINTEF Manufacturing har til nå vært det eneste rådgivningsselskapet i Norge som har avtale med Mike Rother om å benytte alt originalt material for å holde kurs i Norge. Opplæringen holdes på norsk og går over to dager med en blanding av teori og praksis.
Kursholderne er utdannet av Mike Rother og hans team i Toyota Kata, og bruker også denne metodikken når de jobber ute hos kunder.

10.03.-11.03.