Leandagen Innlandet

Bærekraftig utvikling av Innlandet.
Bli grønnere - smartere - mer nyskapende og produktiv!

LEANDAGEN INNLANDET 19.-20. MAI

En bærekraftig utvikling av Innlandet innebærere en utvikling hvor en jobber for grønn konkurransekraft som sikrer redusert fotavtrykk, økt verdiskaping og høyere sysselsetting. En bærekraftig utvikling av Innlandet krever grønn omstilling.


Grønn konkurransekraft og grønn omstilling sikres gjennom kontinuerlig forbedring og innovasjon hvor hastigheten og omfanget av dette arbeidet forsterkes gjennom digitalisering. De beste erkjenner at de bare så vidt har begynt og er grunnleggende nysgjerrig på hvordan de kan komme seg videre. De beste søker inspirasjon hos andre for å bli enda dyktigere i å nå sine mål.

Digital konferanse

19.-20. mai