31.03.2023

Erland Paulsrud takker av som leder for klynga, og overlater ansvaret for å videreutvikle en bærekraftig og lønnsom norsk eksportindustri til Emma Østerbø.
 
Østerbø er leder for Manufacturing Technology Norwegian Catapult Center (MTNC), og gjennom samarbeidet med NCE og Læringsfabrikken er hun godt kjent med innholdet i stillingen.
 
- Dette er en veldrevet og sammensveiset klynge. Erland har gjort en kjempejobb og jeg gleder meg til å videreføre arbeidet. Jeg kjenner mange av medlemsbedriftene fra før og sammen skal vi skape verdi for medlemmene, enten det dreier seg om teknologiutvikling, kompetanseforsyning, konkurransekraft eller rammebetingelser.
 
Av bakgrunn har Emma utdanning som automasjonsingeniør og innen «international business», med en Master i prosjektledelse fra NTNU. Jobberfaringen er hovedsakelig fra SINTEF og Moelven industrier, før hun de tre siste årene har ledet arbeidet i Katapulten på Raufoss, et arbeid hun også skal videreføre
 
-  Å kombinere lederoppdraget i både klyngen og katapultsenteret vil gi stor verdi for begge parter. Det er mange muligheter for samhandling som vi skal videreutvikle.
 
Gjennom en etablert delingskultur mellom industrimedlemmer og kompetansepartnerne NTNU og SINTEF, er målet til NCE Manufacturing å utvikle industrien innenfor vareproduksjon, automatisering, lettvektsmaterialer og effektive produksjonssystemer.
 
- Det jeg gleder meg mest til er å jobbe med kommunikasjon og samfunnskontakt. Manufacturing-miljøet må bli mer synlig i det politiske bildet, ikke minst for å realisere dagens politikk med økt satsing på landbasert eksport.
 
Østerbø overtar formelt ansvaret fra 1. april, og i perioden frem til sommeren vil Paulsrud bistå ved behov.

Pådriver for industriell eksportindustri i Norge

Med Raufoss som fyrtårn, er NCE Manufacturing det nasjonale kompetansesenteret for automatisert vareproduksjon og global konkurransekraft.

Klyngen skal være det strategisk verktøy for det industrielle fellesskapet i Innlandet. En partner for myndigheter og virkemiddelapparat i utvikling
av nasjonale rammebetingelser. Fremme interessen for vareproduserende industri til fylkeskommunale, nasjonale myndigheter og virkemiddelapparat

Klyngen arbeider aktivt med:

• Å koble industri, utdanning
og forskning

• Fremme neste generasjons produkter og produksjonsteknologi

• En arena for innovasjon og forretnings-
utvikling, utdanning og kunnskapsdeling

• En pådriver for livslang læring fra fagarbeider til akademisk spisskompetanse for industrien

• Utvikle nettverket og skape møteplasser for industri, næringsvirksomhet og FoU

• Koble sammen små, mellomstore og
store industribedrifter