Heldagssamlinger i lederskapsutvikling
Lederskapsutvikling

NCE Manufacturing og The Assessment Company har gått sammen for å utvikle mellomlederleddet i noen utvalgte bedrifter i NCE. Vi opererer i bransjer under sterk endring og i sterk konkurranse, og dersom vi skal fortsette å være foretrukne leverandører internasjonalt er vi avhengig av å ligge et steg foran når det kommer til kompetanse. Som mellomledere har skiftledere og PUL'er en sentral rolle i produksjonen. Treningen skal gi enda bedre forutsetninger for å lykkes med det ansvaret.


 

NCE Manufacturing og The Assessment Company har gått sammen for å utvikle mellomlederleddet i noen utvalgte bedrifter i NCE. Vi opererer i bransjer under sterk endring og i sterk konkurranse, og dersom vi skal fortsette å være foretrukne leverandører internasjonalt er vi avhengig av å ligge et steg foran når det kommer til kompetanse. Som mellomledere har skiftledere og PUL'er en sentral rolle i produksjonen. Treningen skal gi enda bedre forutsetninger for å lykkes med det ansvaret.

Innhold på samlingene

1. Forstå helheten i produksjonsprosessen

Etablere felles forståelse for LEAN-arbeidet i organisasjonen og de verktøyene vi bruker
Bygge kommersiell forståelse
Effektive stafettvekslinger - Prosessflyt og lederrollen
Erfaringsutveksling
2. Ledere som lykkes raskt i skiftende omgivelser - Rolleforståelse
Gi lederne innsikt, verktøy og trening for å skape en mer effektiv og prestasjonsbasert hverdag for seg og deres medarbeidere

Etablere innsikt og forståelse for en lederskapsstil som tillater forbedringskrav inn i fremtiden
Rollen som mellomleder: Utfordringer og muligheter
Introduksjon til konfliktnedbyggende kommunikasjonsform
Erfaringsdeling
JTI profilanalyser tas i forkant for å løfte tilpasningsbehov basert på individuelle forskjeller
3. Trening på kommunikasjon og lederskap
Trene på kritiske lederskapssituasjoner med tilbakemeldinger og erfaringsdeling

Trene aktivt på typiske lederskapssituasjoner og gjennomføring av effektive tavlemøter og teammøter
Gi gode tilbakemeldinger til hverandre

Innholdet i samlingene vil tilpasses løpende gjennom programmet.
 

 

 

 

Kurset er fullbooket.