Medlemsmøte - orientering om "Pilot CNC"
Medlemsmøte - orientering om "Pilot CNC" 1. februar 2023

Nesten 700 000 personer står uten jobb i Norge. Det kan vi som arbeidsgivere gjøre noe med. Sammen.

Stadig flere ungdommer blir uføre, og dette er en stor samfunnsutfordring. Nav har nylig lansert ny virksomhetsstrategi mot 2030, hvor det er særlig fokus på stabil tilknytning til arbeidslivet og samarbeid med næringslivet. Arbeidsgiverne blir en helt sentral samarbeidsaktør for at Nav skal kunne redusere utenforskapet, og arbeidsgiverne har behov for å utnytte arbeidskraftreserven for å imøtekomme rekrutterings- og kompetansebehovet i sin bedrift.
 
Gjennom høsten 2022 har vi sammen med Nav Vestre Toten, OFII, Karriere Innlandet og Nav Innlandet jobbet med et pilotprosjekt for kvalifisering av CNC-operatører og produksjonsteknikere. Hovedmålet er å gi kandidater med tilknytning til Nav mulighet for et fullt opplæringsløp med lærlingtid som CNC-operatør eller produksjonsteknikker.
 
Vi inviterer til et medlemsmøte hvor vi presenterer utdanningspiloten, informerer om mulighetene og ønsker å rekruttere aktuelle bedrifter til å delta i pilotprosjektet. I tillegg til de faste deltakerne på medlemsmøter, så oppfordrer vi at tillitsvalgte og eventuelt hovedverneombud deltar på møtet.  

Program  - kl. 14.00 - 16.00

- Velkommen - v/NCE Manufacturing 

Del 1: Presentasjon av "Pilot CNC"
- Politisk ståsted - "Strategisk forum" i Gjøvikregionen v/Bror Helgestad. Regionleder innleder om viktigheten av at regionen inkluderer
og rekrutterer fra arbeidskraftreserven.
- Prosjektgruppen presenterer tenkt faglig innhold og tidslinjen i piloten

OFII, Nav og Læringsfabrikken
- Eksempel fra Nammo Raufoss
- Oppsummering med oppfordring til deltakelse

Del 2: Raufoss videregående skole v/Espen Kristoffersen, informerer om fagretningen dataelektronikerfaget, og har et ønske om å komme i dialog tidligere i utdanningsløpet med aktuelle bedrifter.

Tid: 1.2.2023 (14.00 - 16.00)

Sted: Konferansesalen Bygning 5, Raufoss Industripark


PÅMELDING HER.