01.03.2022

Norpart Forum og NCE Manufacturing inviterer til seminar på Raufoss.

Sted: Bygning 5 Raufoss Industripark, Kortosvegen 20, 2830 Raufoss.

PROGRAM

11.00 Bedriftsbesøk hos Kongsberg Automotive
12.00 Lunsj og mingling
12.30 Geopolitikkens innvirkning på eksportindustri

Du møter:

•Camilla Høvding Blom, fagdirektør, Utenriksdepartementet
•Sindre Finnes, fagsjef, Norsk Industri
•Linda Nyquist-Evenrud, forumsleder Norpart/Senior Vice President, Kongsberg Automotive

13.30 Kaffepause og mingling
14.00 Trendskifter og teknologiomstilling for bilindustrien v/Peter Bryntesson, FKG
15.00 Studiebesøk MTNC og Læringsfabrikken
16.00 Avslutning og tapas