08.12.2023

Suksessen baner vei for nytt kull i 2024.  

I begynnelsen av 2023 startet et samarbeid mellom NAV, NCE Manufacturing, Opplæringskontoret for Industrifag og Læringsfabrikken.  

Navnet på prosjektet har vært «Prosjekt CNC/Produksjonsteknikk».  

Tanken bak har vært å øke rekrutteringen til industrien fra grupperinger som tradisjonelt ikke har funnet veien til industrien. I prosjektet har fokus vært å nå personer som av ulike grunner har havnet utenfor arbeidslivet og gi de en ny sjanse.  

Bjørn Stenvold, markedskontakt i NAV Vestre Toten, har gått i front for prosjektet og vært bindeleddet mot industrien. Han er stor fornøyd med resultatene så langt.  

-Det har gått meget bra. Av de åtte som startet er syv i fast arbeid, den åttende personen skal tilbake i jobb snart etter en pause, sier Stenvold.  

Løpet 
Prosjektet har hentet mye inspirasjon fra Menn i helse-konseptet. Deltakerne får en introduksjon til yrke ute hos bedrift, deretter et komprimert utdanningsløp frem mot et fagbrev tilrettelagt etter hva deltakeren har av erfaring/skole fra tidligere. Dette skjer samtidig mens deltakeren er på jobb ute i bedrift.  

-Dette er en vinn-vinn-situasjon på mange nivåer. Industrien trenger arbeidskraft og deltakerne en ny sjanse i arbeidslivet. Det første «kullet» har fungert over forventning og utviser en enorm vilje til å lykkes, sier Stenvold.  

Suksessen baner vei for nyt kull i 2024.  

-Jeg er nå på jakt etter bedrifter som stiller nye plasser til disposisjon for ny runde. Jeg håper å få med de som har vært med i runde en, men også at nye bedrifter vil være med på dette, sier Stenvold.  

Stor gruppe 
Under Industridagene Innlandet var det et eget arrangement som satte fokus på mangfold og inkludering.  

Bjørn Lien, fylkesdirektør i Nav Innlandet, presenterte der en rekke tall og fakta. Tallenes tale er klar, antallet som står utenfor arbeidsmarkedet, men er i arbeidsfør alder er høyt. Så mye som mellom 20 og 25 prosent av de i arbeidsfør alder i Innlandet er ikke i arbeid.  

Så selv om ledigheten i Innlandet er lav, er det en storgruppe mennesker man er nødt om å hjelpe tilbake ut i arbeidslivet. Dette gjør Prosjekt CNC enda viktigere.  

-Denne arbeidskraftreserven må vi få på banen, sier Stenvold med støtte fra kollega Hanne Narten som også holdt innlegg under arrangementet.  


Christina Dahl og Bjørn StenvoldLykkelig
 
Stenvold hadde med seg en av deltakerne i Prosjekt CNC, Christina Dahl, på scenen under arrangementet.  

Hun uttrykte stor takknemlighet for muligheten hun har fått.  

-Jeg har så mye å takke Bjørn og dette prosjektet for, sier Dahl.  

Etter mange år inn og ut av Nav, føler hun nå at hun har funnet en varig vei ut. Hun har nå fått fast jobb i Nammo og stortrives.  

-Dette har vært en optimal løsning for meg og dette er en sjanse jeg skal ta godt vare på, sier Dahl.  

Innsikt 
I tillegg til Prosjekt CNC ble en rekke temaer innen mangfold og inkludering gjennomgått under arrangementet i Bygning 5 i Raufoss Industripark.  

Sammen med Nav bidro Hapro Jobb og Karriere, Nammo og Innlandet Fylkeskommune med innsikt omkring hvordan de løfter dette i sin arbeidshverdag.  

Torkel Aass, HR-direktør i Nammo Raufoss AS, viste frem deres strukturerte arbeid med å attrahere kvinner inn i selskapet.  

-Det er førende for alt vi holder på med, det er avgjørende for å optimalisere driften. Vi mister mange dimensjoner ved å ikke sørge for mangfold på arbeidsplassen, sier Aass.  

Nammo Raufoss har klare mål for kvinneandel i selskapet.  

-Begge kjønn skal være representert ved intervju til nye stillinger. Det gjelder både med tanke på kandidater og intervjuere. I alle ledergrupper skal begge kjønn være representert og vi skal hele tiden følge opp med å måle representasjonen, sier Aass.