29.01.2024

I Nordre Land finner vi Dokka Fasteners. Et selskap med en historie like interessant som produktene selv. Fra en beskjeden start i Oslo i 1875 – Kampen skrue og mutterfarbrikk - til en del av den globale giganten Würth-gruppen, er Dokka Fasteners en fortelling om vekst, utfordringer og felles suksess.

Selskapets DNA - kvalitet og kompetanse
Med 105 ansatte på Dokka, 20 i Danmark, og 20 i Litauen, leder CEO André Klaseie et lag som produserer festemateriell av høyeste kvalitet.

André Klaseie (th.) er CEO i Dokka Fastners, og leder 125 ansatte i tre land

 

- Vår styrke ligger i teamet og den kompetansen vi kontinuerlig bygger. Fra fagarbeider til mastergradsnivå, fokuserer vi på kompetanseheving og motivasjon, forteller Klaseie med 13 års fartstid i systemet, først som økonomisjef i Würth Industri, deretter leder i Dokka Fasteners. To selskap som er samlokalisert på Dokka.

Dokka Fasteners, som i 2023 omsatte for 38 millioner euro, har spesialisert seg på festemateriell med ekstreme krav til kvalitet, etterspurt i markedet for vindturbiner, boreutstyr, kraner og stålkonstruksjoner. Denne nisjen har gitt en solid posisjon i markedet internasjonalt, særlig innen offshore vind.

Dokka Fastners har en solid posisjon internasjonalt innen offshore vind

 

Betydelige utfordringer
Veien frem har ikke vært enkel.

- For noen år tilbake stod vi overfor alvorlige utfordringer. Vi tapte penger og fikk et ultimatum fra våre eiere: Tjen penger eller legg ned. Men gjennom hardt arbeid, samarbeid mellom ledelse og produksjon, snudde vi skuta.


Slik gikk Dokka Fasteners fra en tilværelse fra kontinuerlige røde tall, til to år med overskudd.

 

Kultur, samhold og utvikling
Det som virkelig utmerker Dokka Fasteners, er arbeidsmiljøet.

- Vi har gått gjennom tøffe tider, men har stått sammen. Vi har jobbet med kultur og snudd et selskap som tapte penger til å bli lønnsomt, sier Klaseie som ikke kan berømme nok den innsatsen alle la ned, og ansvaret de tok for den utfordrende situasjonen.

Med fokus på lite hierarki og en flat struktur, fremmer selskapet en kultur der alle skal føle seg verdsatt og delaktig i selskapets suksess.

 

 

Kompetanseheving
For de ansatte tilbyr Dokka Fasteners mer variert arbeid enn mange andre industribedrifter.

- Her kan man eksempelvis operere tre ulike maskiner i stedet for én, noe som gir større utviklingsmuligheter og trivsel, forklarer Klaseie.

Selskapet motiverer til kompetanseheving og videreutvikling, og har en stab med svært lang fartstid, og hvor man ønsker lokal rekruttering med tanke på stabilitet. 

 

Samarbeidsavtale
Høsten 2023 inngikk Fasteners en avtale med Nammo om underproduksjon. Fastners skal øke kapasiteten der hvor Nammo har begrenset kapasitet, og bidra med maskinering og kniping av artillerihylser.

– Personlig synes jeg det er bra at vi får til samarbeid som dette, sier Vegar Sande, adm. dir. i Nammo Raufoss AS og styreleder i NCE Manufacturing.


Sande fremhever verdien av denne type klyngesamarbeidet innenfor vareproduserende Innlandsindustri.For Dokka Fasteners betyr kontrakten flere arbeidsplasser på Dokka, og 15 nye årsverk er på plass etter at kontrakten ble inngått.

- Vår maskinpark er ideelt tilpasset til denne type produksjon, og vi investerer videre. Dette vil gi selskapet et betydelig løft, sier Klaseie.

Som medlem i NCE Manufacturing, ser Klaseie på nettverket som en fin ressurs.

- Det å jobbe sammen i Innlandsindustrien er viktig. Vi deler kunnskap og erfaringer, noe som styrker oss alle.

 

Veien videre
Avtalen med Nammo vil gi betydelig vekst i årene som kommer.

- Vi har vært gjennom tøffe tider, og evnet å stå i det sammen. Vi vet altfor godt hvordan det er å tape penger, derfor skal vi ikke «ta av» selv om vi nå lander denne type avtaler. Vi skal investere godt og sørge for at Dokka Fasteners også fremover blir en hjørnesteinsbedrift i Land, og en konkurransedyktig leverandør, avslutter Klaseie.

Hovedkontoret ligger i Nordre Land, tett på Dokka sentrum