21.06.2023

Nå kan små og mellomstore bedrifter med grønne løsninger få tilskudd til utstillingsaktivitet på næringslivsmesser i utlandet.

Har bedriften løsninger som bidrar til å løse globale samfunnsutfordringer? Da kan dere søke om støtte til å delta på messer i utlandet. Utdeling av tilskudd fra Innovasjon Norge til deltagelse på internasjonale messer er del av regjeringens eksportreform «Hele Norge eksporterer» og vil kunne dekke opptil 50% av bedriftens utstillingskostnad med opptil 70 000 kroner i støtte per messe. Innovasjon Norge har satt av 20 millioner kroner til dette formålet for 2023.

 

– Næringslivsmessene er viktige arenaer for å vise frem norsk innovasjon, men for små og mellomstore bedrifter kan det være en betydelig utgiftspost. Derfor er vi veldig glade for å kunne tilby denne ordningen, sier Jonathan Sørbye, direktør for eksportavdelingen i Innovasjon Norge.

 

Mange bedrifter velger ofte å ikke delta på messer i utlandet fordi det er for dyrt. Den nye ordningen er derfor gode nyheter for mange av bedrifter i vårt nettverk. 

 

Innovasjon Norge kan dekke deler av kostnadene i forbindelse med deltakelse på internasjonale messer, som utstillerkostnad som faktureres av arrangøren av den norske paviljongen på messen. For å få støtte må prosjektkostnadene være på minst 40 000 kroner, og bedriften må selv dekke minst halvparten. Lær mer om hvordan du søker om tilskudd her.

 

Gjør norske bedrifter med konkurransedyktige

– Dette har vært etterspurt av flere over lang tid, særlig siden flere EU-land har lignende løsninger. Å få en slik ordning i Norge gjør at flere norske virksomheter kan hevde seg på like vilkår med konkurrentene i et tøft internasjonalt marked, sier Sørbye.

Ved å delta på internasjonale messer vil norske bedrifter kunne utvide sitt kundenettverk, øke kunnskap om markedsmuligheter og styrke synlighet på strategisk viktige internasjonale møteplasser.

– Norge har mange spennende grønne og bærekraftige løsninger, som det er verdt å vise frem for et internasjonalt publikum. Vi ser frem til å være en viktig støttespiller for norsk næringsliv i dette arbeidet. Sammen tenker vi større, avslutter Jonathan Sørbye.

 

Innovasjon Norge vil ta imot søknader løpende fra midten av juni. Søknadskjemaet blir delt her.

 

Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.

Eksport og internasjonal satsing
Innovasjon Norge bistår med eksport, enten man skal inn på et nytt marked for første gang eller utvide en internasjonal satsing.

Les mer her.