24.01.2023

Nettverket i NCE Manufacturing er i vekst og nytt medlem inn er tradisjonsrike Furnes Jernstøperi AS. Støperiet med over 60 års erfaring bidrar med kompetanse og erfaring som beriker nettverket.

Furnes Jernstøperi AS ble etablert i 1958 og holder til i Stange kommune. Selskapet har 145 ansatte og omsetter for nærmere 450 millioner kroner. Bedriften har en eksportandel på nær 55%, hovedsakelig til det Skandinaviske markedet.

Støperiet er bygd rundt ei formelinje med stor kapasitet. Forming og smeltingen foregår i to 6-tonns elektriske smelteovner og støpningen skjer fra en støpeautomat. Her produseres kvalitets gråjern og seigjern/kulegrafittjern, og råmaterialene består hovedsakelig av resirkulert stålskrap som blir til nye kvalitetsprodukter. Bedriften har et moderne laboratorium med spektrograf og sandlaboratorium, samt en høy grad av automatisering i produksjon og sentrallager. Bedriften var den første støperiet i Norden som fikk sertifikatet ISO 14040-14044 (EPD) miljø deklarasjon for seigjern og gråjern.

Adm. dir. Furnes Jernstøperi - Oddbjørn Maurdalen


Styrke i fellesskapet
Furnes Jernstøperi har klare ambisjoner med deltagelse i nettverket.

- Vi må se Innlandet som én enhet og ikke hver for oss. Stå sammen med en sterkere røst der hvor det trengs lokalt og nasjonalt, understreker Adm. Dir. Oddbjørn Maurdalen. – Slik kan vi få mer tyngde i saker som er viktig for industrien.

Furnes Jernstøperi har tidligere erfaring gjennom samarbeid med SINTEF Manufacturing, og som tidligere leder i Lean forum Innlandet er Maurdalen godt kjent med Raufoss-systemet.

- For oss er miljøet i NTNU interessant utviklingsmessig, og for oss gjennom kompetanseheving og etterutdanning i egen organisasjon. Vi har 5-6 relativt nyansatte nøkkelmedarbeidere med Mastergrad/siv.ing. og fokuserer spesialt på innovative løsninger innen sensorikk og løsninger for 3D sand printing.

Her tror vi det er mye å hente for i sammen å kunne f.eks. etablere den første norske 3D sandprinteren!. 

FVU - Furnes VirksomhetsUtvikling 
Bedriften driver aktiv virksomhetsutvikling med fokus på Lean og det å utvikle en arbeidsstokk som er svært lojal.

- Vi ser frem til å komme enda tettere på industrimiljøet på Raufoss og håper at vi kan bidra til å få med mer av tyngden og kompetansen som også er på denne siden av fjor`n, avslutter Maurdal.

HISTORIKK

Furnes Jernstøperi AS ble startet som et personlig firma i 1958. Bedriften holdt til i leide lokaler i Brumunddal. Produksjonen var maskingods og rørdeler, samt gatekumlokk. Det var imidlertid gatekumlokk som etter hvert ble hovedproduktet, og produksjonsmetoden var hovedsakelig håndforming.

I 1967 hadde bedriften 27 ansatte og en produksjon på ca. 1750 tonn/år. Dette året ble bedriften omdannet til aksjeselskapet FURNES JERNSTØPERI AS og flyttet inn i egne nybygde lokaler i Stange.

Produksjonen ble i det alt vesentligste lagt om til maskinforming. Antall ansatte økte til 43 mann og produksjonen økte til ca. 3500 tonn/år.

Les mer