12.10.2023

Industridagene er Innlandets viktigste møteplass for industrien.

Hver dag gjennom hele uke 43 kan du bli med på et variert program, tilpasset en industri i endring. Ambisjonen med dagene er å gi deltakerne mulighet til å se og erfare, hente inspirasjon og ny kunnskap, bygge nettverk og relasjoner.  

Det blir fokus på temaer innen eksport, teknologiutvikling og bærekraft. Alt dette med den viktigste ressursen i sentrum; folka! 

- Gjennom denne uka ønsker vi å sette Innlandsindustrien på kartet. Vi ønsker å skape den møteplassen som innbyr til å bygge nettverk og samtidig bygge stolthet omkring de industrien i fylket leverer, sier Emma Østerbø, leder i NCE Manufacturing.  

Variasjon 
Initiativtakerne til Industridagene Innlandet er NCE Manufacturing, TotAl-gruppen og Raufoss Industripark.  

Sammen med partnere både fra det offentlige, fra utdanningsinstitusjonene, organisasjonene og næringslivet legges grunnlaget for god variasjon og kvalitetssikret innhold gjennom hele uken. 

Allerede på mandag 23. oktober smeller det i gang med fire unike arrangementer og slik fortsetter det gjennom hele uken.  

Konferansen 
Et av høydepunktene gjennom uken er industrikonferansen, onsdag 25. oktober. Her er overskriften i år; Made in Norway. Bakteppet er en industri i endring, en norsk og vestlig industri som ser verdien av å hente produksjonen «hemmat».  

Made in Norway skal bli symbolet på kvalitet, innovasjon og bærekraft for generasjoner kommer. På konferansen er målet å sette dette på dagsorden.  

- Kraft og krafttilgang er helt avgjørende for den videre utviklingen av industrien i Innlandet, dette vil bli løftet under konferansen, sier Øivind Hansebråten, administrerende direktør i Raufoss Industripark.

Feiring 
Frokostseminar om logistikk, innovasjonsdag og industriquiz er også blant arrangementene man kan bli med på gjennom uken.  

- Vi håper variasjonen og bredden i arrangementene fenger og at de blir godt besøkt, sier Hansebråten.  

Han lover også en skikkelig festaften torsdag 26. oktober. Da rulles den røde løperen ut igjen og det er klart for årets utdeling av Industriprisen.  


Sjekk ut hele programmet for Industridagene Innlandet her. 

Initiativtakerne til Industridagene Innlandet er NCE Manufacturing, TotAl-gruppen og Raufoss Industripark.

Industridagene Innlandet gir deg mulighet til å se og erfare, hente inspirasjon og ny kunnskap, bygge nettverk og relasjoner. Skal vi lykkes med omstillingen vi står overfor, må vi forstå endringene som skjer og betydningen av disse.