Visiondag onsdag 17. november

- et samarbeid mellom Cognex og Intek

Visiondag

Her vil det bli vist frem det nyeste utstyret fra Cognex, samt demonstrasjoner av ulike caser.

  • 3D Vision, smart kamera og muligheter som finnes med bruk av dette
  • Det blir mulighet til å stille relevante spørsmål dere selv ønsker svar på, da det også er representanter fra Cognex internasjonalt tilstede
  • Dagen deles inn i to seksjoner. Det er ønskelig å vite om dere deltar på første eller andre del (registreres via påmeldingsskjemaet her).

Tid: Første gruppe fra kl 09.00 - 11.00, andre gruppe fra kl 13.00 - 15.00.

Sted: Raufoss Industripark bygning 5 Katapultsenteret (Kortosvegen 20, 2831 Raufoss)

 

DEMONSTRASJON AV:
Deep learning technology in a smart camera

3D Vision applications
High speed code reading and OCR
Challanging DPM code reading
Auto ID for logistics applications

 

We look forward to discussing:

  • Which applications can be solved with Deep Leaming and why?
  • How can we make Deep Learning technology even easier to use?
  • How can we simplify 3D applications without compromising in accuracy and speed?
  • What are the requirements for barcode readers in terms of robustness and performance?
  • How can we solve complex applications with the latest generation of PC-based vision software?

 

17. NOVEMBER
09.00 - 11.00 OG 13.00 - 15.00

PÅMELDING KAN GJØRES HER