07.06.2022

«Vi ønsker å være en pådriver! I prosjekt hvor Katapulten er involvert, tenker vi mennesker, miljø og økonomi. Og i den rekkefølgen».

Ordene tilhører Emma Østerbø og Finn Aspelien ved Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC) som tilbyr utstyr og kompetanse innen produksjonsteknologi. Senteret skal sørge for at norske bedrifter er rustet for en fremtid som stadig stiller større krav til innovasjon, miljøvennlighet og avansert produksjonsteknologi.
 
«Dette er ikke gjort over natta, men industrien må ta et lederansvar – noe vi oppfatter de fleste nå er opptatt av», bekrefter begge.


Østerbø og Aspelien har lang erfaring i å bistå prosjekt som stadig stiller høyere krav til bærekraftig fremstilling i produksjonsprosessene.Lever på kredit
I følge den internasjonale «tenketanken» Global Footprint Network var dagen vi krysset grensa for verdens overforbruk i 2021 - torsdag 29. juli. Da hadde vi brukt opp kontoen for fornybare naturressurser, og gikk nok en gang over til å forsyne oss fra jorda på kreditt. En dato som årlig kryper nærmere våren. Ifølge rapporten forbruker vi nå naturressurser som om vi hadde 1,7 jordkloder å ta av.
 
Og tror vi det er best å være norsk tar vi feil. Hadde alle levd som oss ville datoen vært medio april.

«Naturen gir oss goder i form av fornybare ressurser, men de er ikke ubegrenset. Denne datoen viser at vi forbruker dem i et langt større tempo enn kloden klarer å produsere. Trenden må snus og der ønsker vi å bidra på vår måte», sier Østerbø.

 

Datoen for overforbruksdagen helt tilbake til 1970.

 

Bærekraftperspektivet
Katapulten bistår bedrifter i utviklingen av produksjon basert på automatiserte prosesser, i tillegg til at man ser på sammensetningen av produktene og testprosedyrer. Oppfatningen er at langt flere nå ønsker å effektivisere, kutte i forbruk, plast og energibruk. Industrien tar sitt ansvar, men det er ikke gjort over natta. Dog er det her mye av den samlede effekten ligger.


Vannkraft og aluminium
Ser man på kombinasjonen av norsk vannkraft og bruk av aluminium, såkalt grønn aluminium, i tillegg satsningen på hydrogen, er norsk industri i posisjon til å bidra. Aluminium står for en stor del av Norges eksportinntekter og er et viktig materiale for det grønne skiftet. Samtidig krever produksjon av aluminium mye energi. 

«Aluminium er fremtidens metall, og økt etterspørsel innen konstruksjoner, elektrifisering og transport er spådd inn mot det grønne skiftet. Aluminium produsert på fornybar energi blir med sine lettvektsegenskaper og resirkulerbarhet et viktigere og viktigere materiale for eksempel i vindmøller, solcellestrukturer og batterier», sier konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv.
 
MTNC har sitt hovedsete på Raufoss og driftes av SINTEF Manufacturing. Industrimiljøet på Raufoss har lang erfaring med bruk av aluminium i tilvirkning av sine produkter.

 

 


 

Eksempel på prosjekt fra bilindustrien på Raufoss hvor Neuman Aluminium Raufoss ble vinner av bærekraftprisen for utvikling av nytt hjuloppheng i samarbeid med SINTEF Manufacturing.

 

Kundens krav
Og kundene selv stiller krav! Bilindustrien er stor i Raufoss Industripark. Et hjuloppheng skal kunne plukkes fra hverandre og gjenbrukes i sin helhet. Produktene skal kunne reverseres - igjen og igjen. Slik krever kompetanse på hvordan produktene settes sammen i utgangspunktet, og der bistår Katapulten med kunnskap og testing i selve tilvirkningsprosessen.

Hydrogen er en av løsningene innen transportsektoren. I Narvik jobber man i disse dager med å sette opp en fabrikk for produksjon av båtmotorer basert på hydrogen. Her bistår Katapulten med automasjonskompetanse for design av selve manufacturingprosessen. Hvordan kan man sette opp en optimal produksjonslinje for å holde kostandene nede.
 
«Dette er eksempler på hva Katapulten kan bistå med, og hvordan industrien blir en del av løsningen. Vi fremmer tanken rundt en sirkulær tilnærming i alle våre produksjonsprosesser og tilvirkningsmetoder. Summen av alt!», avslutter to industri-optimister.

Er din bedrift rustet for en fremtid som stadig stiller større krav til innovasjon, miljøvennlighet og avansert produksjonsteknologi?

Ved MTNC får du hjelp til å videreutvikle, simulere og teste produksjonslinjen før du
kjører i gang fullskalaproduksjon i egne lokaler. MTNC har ekspertisen,
utstyret og fasilitetene som gir økt konkurransekraft.

Les mer om MTNC