NCE Manufacturing logo

Den overordnede målsettingen for NCE Manufacturing er å bidra til videreutvikling av en bærekraftig og lønnsom eksportindustri i Norge.

Aktivitetene i klyngesamarbeidet er basert på en grunnfestet delingskultur mellom industrimedlemmene i et nært samarbeid med kompetansepartnerne NTNU og SINTEF.

Fokusområdene er vareproduksjon, produktivitet, automatisering, avanserte lettvektsmaterialer og effektive produksjonssystemer.

Samspill industri, utdanning og forskning